👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Återvinning och miljö

Skapad 2017-08-31 20:45 i Munkedalsskolan Munkedal
Under ett par veckor kommer vi att lära oss mer om; källsortering, återvinning, konsumtion och hållbar utveckling.
Grundskola 1 – 3 Svenska som andraspråk Teknik Svenska NO (år 1-3) Musik

Innehåll

Vi kommer att fundera på och arbeta med frågor som:

 • Vad menas med hållbar utveckling?
 • Vad är återvinning?
 • Vad är källsortering?
 • Vad händer på en återvinningsstation?
 • Vilket skräp går att återvinna?
 • Vad kan det bli för nya saker av det vi källsorterar?
 • Varför ska vi återvinna?

 

Arbetssätt

 • Du kommer att få träna på att källsortera.
 • Du kommer att få fundera och berätta vad du tror i frågor som rör återvinning.
 • Du kommer att få läsa texter och se film som handlar om källsortering och återvinning.
 • Du kommer att få tillverka/uppfinna något nytt av återvunnet material.
 • Du kommer att få tillverka ett "instrument" att kunna spela på.

 

 

Bedömning

Se matris

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
  Mu  1-3
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
  NO   3

Matriser

NO Sv Tk Mu SvA
Återvinning och konsumtion

På väg
Säker
Känner till vad källsortering och återvinning är.
Kan beskriva vad vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
Kan namnge några föremål som kan återvinnas.
Kan ge förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.