Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ich bin von Beruf / Schüler über Schule

Skapad 2017-09-01 08:30 i Kristinedalskolan Stenungsund
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
Vi kommer att träna ord för yrken, diskutera skola och skolämnen samt tala om planer inför framtiden. Samtidigt tränar vi olika grammatiska moment.

Innehåll

Vad?

Vi kommer att träna oss på att tala och skriva om skolan, om olika ämnen och yrken samt planer inför framtiden. I vår lärobok Sprung-4 kommer vi att jobba med texter och uppgifter i kapitlen 8 och 17, "Schüler über Schule" och "Ich bin von Beruf ...". Vi kommer även att arbeta med lämpliga texter i boken Trampolin.

Hur?

Vi arbetar med att läsa och förstå texterna, träna uttal i dialoger och att kunna berätta om vad som känns viktigt inför framtiden. Vi kommer 

Grammatiska moment som vi tränar är kasus efter olika prepositioner, hur man uttrycker tidsformen futurum samt använder modal hjälpverb.

Varje vecka ges en uppgift som läxa för att repetera det som vi har gjort under lektionerna.

Vi kommer att spela upp dialoger tillsammans och även skriva egna texter om skolan och framtiden.

När?

Veckorna 36-50. Vi kommer att arbeta med dessa uppgifter fram till höstlovet vecka 44, med uppehåll för PRAO vecka 40. Under veckorna 45-50 kommer vi att göra Skolverkets muntliga test. Då tränar vi muntligt framförande och jobbar parallellt med boken Trampolin.

Varför?

Vi följer det centrala innehållet i läroplanen, från Skolverket (se nedan).

Hur blir du bedömd?

Vi kommer att arbeta mot följande kunskapskrav (se nedan):

att kunna förstå tyska i tal och skrift

att förstå talad tyska

att välja strategi för att förstå nya ord

att kunna uttrycka sig på tyska i tal och skrift

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9

Matriser

M2
Bedömningsmatris i Moderna Språk Lgr11

Lyssna

E
C
A
I tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen, kan du förstå...
... det mest väsentliga av innehållet.
... det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer.
... helheten och uppfatta väsentliga detaljer.
Du visar din förståelse genom att...
... i enkel form redogöra för och kommentera innehållet.
... i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer.
... översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer.
Du visar din förståelse genom att...
... med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
... med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
... med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
För att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket kan du...
... välja och använda dig av någon strategi för lyssnande.
... i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för lyssnande.
... i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för lyssnande.
Du kan välja bland talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt ...
... med viss relevans använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
... på ett relevant sätt använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
... på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.

Läsa

E
C
A
I enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen, kan du förstå...
... det mest väsentliga av innehållet.
... det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer.
... helheten och uppfatta väsentliga detaljer.
Du visar din förståelse genom att...
... i enkel form redogöra för och kommentera innehållet.
... i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer.
... översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer.
Du visar din förståelse genom att...
... med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
... med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
... med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
För att underlätta din förståelse av innehållet i texterna kan du...
... välja och använda dig av någon strategi för läsning.
... i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för läsning.
... i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för läsning.
Eleven kan välja bland texter av enkel karaktär och från olika medier samt ...
... med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
... på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
... på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

Tala

E
C
A
I muntliga framställningar av olika slag kan du formulera dig......
... enkelt och begripligt med fraser och meningar.
... enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
... enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och...
... göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
... göra enkla förbättringar av egna framställningar.
... göra enkla förbättringar av egna framställningar.
I muntlig interaktion kan du uttrycka dig...
... enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
... enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
... enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Du kan välja och använda dig av...
... någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
... några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
... flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Skriva

E
C
A
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig......
... enkelt och begripligt med fraser och meningar.
... enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
... enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och...
... göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
... göra enkla förbättringar av egna framställningar.
... göra enkla förbättringar av egna framställningar.
I skriftlig interaktion kan du uttrycka dig...
... enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
... enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
... enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Du kan välja och använda dig av...
... någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
... några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
... flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Realia

E
C
A
Du kommenterar några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används...
... i enkel form, samt gör enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
... i enkel form, samt gör enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
... översiktligt på målspråket, samt gör enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: