👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jämställdhetsplanering Trygghet Korallen ht -17

Skapad 2017-09-01 08:48 i Förskolan Marieberg Östhammar
Förskola
Jämställdhetsplanering med årshjul för tema trygghet, självkänsla, empati och respekt.

Innehåll

Avdelningens mål:

 Att barnen ska känna sig trygga i sig själva och våga vara sig själva, våga visa sina känslor och uttrycka sina önskningar.

Aktivitet:

Barnen får "leda" och planera samlingar, då är det viktigt att barnet blir respekterat och att de andra barnen är delaktiga och lyssnar.

Vi leker lekar som stärker barnen i deras självkänsla t.ex. att våga vara i centrum - Hunden & benet.

Läser böcker som handlar om känslor, kompisböcker m.fl.

Vi använder oss av kompishjärtat där det beskrivs om hur man är en bra kompis.

När? Var? Hur? Varför?

 Arbetet sker dagligen, kontinuerligt. Genom samtal med varandra och på läsvilan.

Resultat - hur blev det?

Vi känner att våra barn är trygga i gruppen, vågar ta för sig och vågar visa sina känslor.

Vi använder oss av kompishjärtat när det behövs samt kompisböckerna.

Barnen uppskattar att få ha en egen samling. Vi fortsätter att träna på att respektera och lyssna på varandra.

 

Analys - använd fördjupande frågor som t.ex. Varför blev det som det blev? Hur gjorde vi? Vad behöver ändras till nästa gång?

Vi fortsätter arbetet med egna samlingar, kompishjärta och kompisböcker. Detta är ett långsiktigt arbete.

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
    Lpfö98 Rev. 2016