👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jr, Biologi, år 4-5, Växtriket

Skapad 2017-09-01 09:22 i Jutarumsskolan Halmstad
Arbetet ska leda till en kännedom om våra vanligt förekommande träd i vår närmiljö samt olika samband i naturen som t. ex fotosyntesen.
Grundskola 4 – 5 Biologi
I det här arbetsområdet kommer du få lära dig mer om vanliga träd i vår närmiljö. Du kommer få lära dig om hur fotosyntesen fungerar och använda dig av aktuella begrepp för arbetsområdet "Växtriket".

Innehåll

Syftet med arbetsområdet:

Syftet med arbetsområdet är att öka elevernas förståelse för hur växter lever och anpassar sig till olika miljöer. Eleverna kommer få artkunkskap och kunskap om vanligt förekommande träd i vår närmiljö. Eleverna ska även få en förståelse om olika samband i naturen som t.ex fotosyntesen.

Förmågor vi tränar:

- använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

- genomföra systematiska undersökningar i biologi och 

- använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Ur kursplanen

Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om naturen och människan utifrån egna upplevelser och aktuella händelser.

Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med biologins begrepp, modeller och teorier samt förståelse för hur dessa utvecklas i samspel med erfarenheter från undersökningar av naturen och människan.

Centralt innehåll för årskurs 4-6:

Natur och samhälle

 • Djurs, växters och andra organismers liv,
  Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, t.ex för jordbruk och fiske.
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter.
  Samband mellan organismer och den icke levande miljön.

Biologins metoder och arbetssätt

 • Enkla fältstudier och experiment. 
  Planering, utförande och utvärdering.
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.

 

 

Arbetssätt och aktuella begrepp:

Vi kommer att:

 • inventera elevernas artkunskaper om vanligt förekommande träd i vår närmiljö samt utifrån detta resonera om det fortsatta arbetet tillsammans med eleverna,
 • genomföra enkla observationer i vår närliggande skog och dokumentera observationerna i tabellform,
 • jämföra olika blads utseende för att upptäcka likheter och skillnader,
 • använda aktuella begrepp för att beskriva och förklara olika samband i naturen,
 • använda oss av olika typer av faktatexter
 • titta på korta filmavsnitt för att öka förståelsen om hur t.ex fotosyntesen går till,
 • resonera och ta del av fakta på olika sätt genom att ställa frågor om naturen utifrån egna upplevelse, intresse och erfarenhet.

Aktuella begrepp:

växtrike, djurrike, släkte, art, barrskog, lövskog, blandskog, stam , rot, blad, löv, barr, gren, skott, knopp, blomma, frukt, trädkrona, bark, årsringar, fotosyntes, klorofyll, koldioxid, avdunsta, solljus, nerv, form, mittnerv, spets, kant, bladskiva, stjälk, ...

Bedömning:

Arbetsområdet syftar till att eleverna ska få:

 • kännedom om Carl von Linnés indelning av växter och djur i släkten och arter.
 • insikt om hur fotosyntesen fungerar i naturen samt beskriva och förklara hur den fungerar
 • kunskap om hur man kan åldersbestämma träd på olika sätt.
 • känna igen och namnge vanligt förekommande träd i vår närmiljö samt beskriva och göra jämförelser mellan olika träd.