👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sannolikhet år 9

Skapad 2017-09-01 09:37 i Gustav Adolfsskolan Alingsås
Grundskola 7 – 9 Matematik
Vad är möjligt och vad är inte möjligt? Kommer tåget fram i tid? Blir det regn imorgon? Vi bedömer ständigt risker eller chanser för att olika händelser ska inträffa. På finansmarknaden sker bedömningar om värdet av en aktie kommer att gå upp eller ner. Försäkringsbolagen bedömer olycks- och skaderisker utifrån statistik för att kunna sätta rätt pris på försäkringar.

Innehåll

I det här området får du lära dig om hur sannolikhetsläran kan användas för att matematiskt beskriva och bedöma riskar och chanser.

Detta kommer du att få göra genom att undersöka hur sannolikhet fungerar med hjälp av teoretiska och praktiska undersökningar. 

Detta område behandlas under lektionstid i arbete i mindre grupper. 

Området avslutas med en skriftligt prov där du får visa dina begreppsliga och metodiska kunskaper i området. 

Viktiga begrepp inom detta område:

Händelse

Risk

Chans

Utfall 

Likformig sannolikhet 

Gynnsamma-, möjliga-utfall

Utfallsdiagram

Träddiagram

Komplementhändels

Beroende och oberoende händelse

Återläggning

Kombinatorik

 

 

Uppgifter

  • Sannolikhetslära Begreppstest och Kapiteltest

Matriser

Ma
Sannolikhet år 9

Rubrik 1

E
C
A
Använda matematiska begrepp
  • Ma  E 9
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Beskriva med matematiska uttrycksformer.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
Välja och använda matematiska metoder
  • Ma  A 9
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
Ny aspekt