👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema natur och miljö.

Skapad 2017-09-01 09:45 i Nyängen Mariehamn
Förskolan Åland
Vi vill med vårt tema få barnen att förstå samband i naturen och att de lär sig visa respekt för växter och djur.

Innehåll

Syfte:
I "Grunderna för förundervisningen för barnomsorgen i landskapet Åland" står det att:

Verksamheten ska stödja barnets utveckling genom att erbjuda barnet erfarenheter av det som händer med växter och djur i närmiljöns årstidsväxlingar, med fokus på fåglar.

 

Mål:

 • Barnen får en ökad förståelse för djur, natur och miljö.
 • Att barnen lär sig respektera både varandra och vår natur

 

Metod:

Vi kommer att arbeta med detta både på samlingar (sagor, sånger, samtal och diskussioner) på våra skogspromenader, genom skapande och andra aktiviteter.

Kopplingar till läroplanen

 • Barnets aktiva kunskapssökande och naturliga nyfikenhet ska uppmuntras. De egna erfarenheterna och närmiljön är utgångspunkten för inlärningen. Barnet behöver få god tid och goda möjligheter att utforska, reflektera och pröva sig fram genom ett undersökande förhållningssätt. Det behöver också tillräcklig tid att dröja kvar i, upprepa och glädjas åt erövrade färdigheter.
  Fsk Åland
 • Barnet ska i enlighet med sina utvecklingsmässiga förutsättningar lära sig att lyssna, koncentrera sig, följa instruktioner, förstå regler och gränser, söka en lösning på konflikter och ta ansvar för sina egna handlingar och för samvaron i barngruppen. Barnet ska ha möjlighet att enligt förmåga ta till sig baskunskaper och färdigheter från förundervisningens olika ämnesområden och ges möjlighet att påverka undervisningens innehåll och arbetssätt, som på så sätt blir meningsfullt för barnet.
  Fsk Åland
 • Leken ska ha en central plats i all barnomsorgsverksamhet. Leken ger tillfredsställelse, glädje och nöje.
  Fsk Åland
 • Målet för barnets sociala utveckling är att barnet kan anpassa sig till gruppens rutiner och regler, visa självständighet i vardagliga aktiviteter som måltider, hygien och påklädning och ta vara på sina tillhörigheter. I kontakten med andra barn betonas förmågan att i leken utveckla vänskap med andra barn, dela på saker och lösa konflikter på ett bra sätt. Barnet ska vägledas till att följa reglerna i spel och lekar.
  Fsk Åland
 • rikliga möjligheter att uppleva, förundra sig över och glädjas åt naturen genom utflykter med lek i det fria
  Fsk Åland
 • det som händer med växter och djur i närmiljöns årstidsväxlingar
  Fsk Åland
 • att upptäcka de fysikaliska och kemiska fenomen som omger oss i vardagen
  Fsk Åland