Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bildportfolio

Skapad 2017-09-01 10:27 i Förslövs skola F-9 Båstad
Grundskola 7 – 9 Bild
Under hela terminen kommer vi att jobba med en Bildportfolio där arbetsprocess och reflektioner kring arbetet ska dokumenteras.

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

 • Förmågan att presentera sitt arbete utifrån syfte och sammanhang
 • Förmågan att under arbetsprocessen föra sitt arbete framåt och kunna ge omdömen kring sitt arbete.
 • Förmågan att tolka olika slags bilder genom att föra resonemang kopplat till egna erfarenheter och andra verk samt användning av ämnesspecifika begrepp.

Konkretisering av målen - detta visar du genom att:

 • Dokumentera det du gör på bildlektionerna, genom att ta bilder på din process och kort skriva ner hur du kommer vidare i arbetet. Vad som går bra eller dåligt och hur du kommer vidare.
 • Resonera och reflektera över din arbetsprocess genom att jämföra med olika inspirationer, tex klasskompisar, utställningar, bilder vid genomgångar, instruktioner.
 • I dina texter visar du att du kan använda de ämnesspecifika begrepp som vi har gått igenom.

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

 • att kontinuerligt dokumentera arbetsprocessen.
 • gå igenom vilka frågeställningar ni ska ta ställning till och dokumentera kring.
 • gå igenom olika sätt ni kan skapa en bildportfolio på.

Bedömning - dessa förmågor kommer att bedömas:

 • Förmågan att presentera sitt arbete utifrån syfte och sammanhang
 • Förmågan att under arbetsprocessen föra sitt arbete framåt och kunna ge omdömen kring sitt arbete.
 • Förmågan att tolka olika slags bilder genom att föra resonemang kopplat till egna erfarenheter och andra verk samt användning av ämnesspecifika begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: