👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bildportfolio

Skapad 2017-09-01 10:27 i Förslövs skola F-9 Båstad
Grundskola 7 – 9 Bild
Under hela terminen kommer vi att jobba med en Bildportfolio där arbetsprocess och reflektioner kring arbetet ska dokumenteras.

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

 • Förmågan att presentera sitt arbete utifrån syfte och sammanhang
 • Förmågan att under arbetsprocessen föra sitt arbete framåt och kunna ge omdömen kring sitt arbete.
 • Förmågan att tolka olika slags bilder genom att föra resonemang kopplat till egna erfarenheter och andra verk samt användning av ämnesspecifika begrepp.

Konkretisering av målen - detta visar du genom att:

 • Dokumentera det du gör på bildlektionerna, genom att ta bilder på din process och kort skriva ner hur du kommer vidare i arbetet. Vad som går bra eller dåligt och hur du kommer vidare.
 • Resonera och reflektera över din arbetsprocess genom att jämföra med olika inspirationer, tex klasskompisar, utställningar, bilder vid genomgångar, instruktioner.
 • I dina texter visar du att du kan använda de ämnesspecifika begrepp som vi har gått igenom.

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

 • att kontinuerligt dokumentera arbetsprocessen.
 • gå igenom vilka frågeställningar ni ska ta ställning till och dokumentera kring.
 • gå igenom olika sätt ni kan skapa en bildportfolio på.

Bedömning - dessa förmågor kommer att bedömas:

 • Förmågan att presentera sitt arbete utifrån syfte och sammanhang
 • Förmågan att under arbetsprocessen föra sitt arbete framåt och kunna ge omdömen kring sitt arbete.
 • Förmågan att tolka olika slags bilder genom att föra resonemang kopplat till egna erfarenheter och andra verk samt användning av ämnesspecifika begrepp.