Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion- etik och moral

Skapad 2017-09-01 11:03 i Eklandaskolan Mölndals Stad
Grundskola 6 Religionskunskap
Vi kommer att arbeta med olika etiska och moraliska frågor kring respekt, trygghet och ansvar. Det kan handla om sociala medier, massmedia, killar och tjejer, rätt och orätt.

Innehåll

Tidsperiod: september ht17

Syfte: se läroplanens länk nedan

Centralt innehåll: se läroplanens länk nedan

Förmågor att utgå ifrån:

analysförmågan, kommunikativa förmågan och begreppsförmågan 

Så här kommer vi att arbeta:

Begrepp som vi kommer att jobba med: 

gott och ont, rätt och orätt, jämlikhet, jämställdhet, solidaritet, etik, moral, kränkning, mobbning, empati, identitet

 

Egna reflektioner, gruppdiskussioner och samtal i helklass kring olika moraliska frågor och dilemman

Muntliga och skriftliga övningar

Gruppstärkande övningar och värderingsövningar

 

 

Kunskapskrav och bedömning (matris)

För bedömning, se matris

 

Uppgifter

 • Religion - etik och moral

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • Centralt innehåll
 • Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen.
  Re  4-6
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6

Matriser

Re
Bedömningsmatris religion Eklandaskolan

På väg mot E
E
C
A
Resonemang och begrepp
Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott. Eleven gör då reflektioner som i huvudsak hör till ämnet och använder några etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott. Eleven gör då reflektioner som för resonemanget framåt och använder några etiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott. Eleven gör då reflektioner som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det och använder några etiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: