👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barns inflytande

Skapad 2017-09-01 11:16 i Uardas förskola Lunds för- och grundskolor
Planerade insatser Vi vill att barnen får inflytande på verksamheten genom: Förslag och önskemål till “önsketavlan” Välja lekar, utflyktsmål, sånger genom röstning. Möjlighet att påverka sin förskolemiljö genom samtal, intervjuer. Valda målkriterier Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina önskemål. Att kunna förstå ett röstningsresultat- majoritetsförslag.
Förskola
Barnen ska få göra aktiva val kring sin vardag på förskolan. Det sker både i styrda aktiviteter och under den fria leken. Vi uppmuntrar dem till att hjälpa varandra i olika situationer. Genom att barnen får vara delaktiga och ta ansvar ser de också att med rättigheter följer även skyldigheter. Barnen får möjlighet att i olika situationer prova olika former av demokratiska processer där de synliggörs att majoritetsbeslut gäller. Vi arbetar också kontinuerligt med vår pedagogiska miljö för att barnen, direkt eller indirekt, ska ha inflytande över vilka temarum och vilket material som ska finnas i respektive rum.

Innehåll

 

Planerade insatser:

Vi vill att barnen får inflytande på verksamheten genom: 

förslag och önskemål till "önsketavlan"

välja lekar, utflyktsmål, sånger genom röstning

möjlighet att påverka sin förskolemiljö genom samtal, intervjuer m.m.

 

Valda målkriterier:

Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina önskemål.

Att kunna förstå ett röstningsresultat- majoritetsförslag. 

 

Metodval:

 Vi jobbar i smågrupper. Goda förebilder. Lyhördhet. 

 

Kännetecken:

En grupp där alla kommer till tals och respekterar varandra.

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
    Lpfö98 Rev. 2016