👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fritt skrivande

Skapad 2017-09-01 11:18 i Nygårdskolan Borlänge
Grundskola 4 Svenska som andraspråk
Du kommer att få skriva olika slags texter. Ibland kommer du att få skriva till en bild, ibland om dig själv eller en idol.

Innehåll

Du kommer att få skriva olika slags texter, ibland till en bild, ibland om dig själv eller en idol. Jag ger dig ramen och du skapar fritt din egna text. Du kommer ibland att få läsa upp dem för en kompis, eller för en liten grupp.

Vi kommer att träna;

skrivregler

meningsbyggnad

att kunna skriva till en bild

att kunna använda din fantasi

att kunna läsa högt och tydligt

att kunna förmedla vad du vill ha sagt i skrift och i tal

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  SvA  4-6
 • Strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  SvA  4-6
 • Uttal, satsmelodi och sambandet mellan betoning och betydelse.
  SvA  4-6

Matriser

SvA
Bedömningsmatris för berättande text

--->
--->
--->
--->
Upplägg händelseförlopp
Du kan med handledning skriva en text med händelseförlopp
Du skriver en text med enklare händelseförlopp
Du skriver en text som har ett utvecklat händelseförlopp. Tankegångar finns som kan följas
Du skriver en text som har ett välutvecklat händelseförlopp. Tankegångarna är ordnade och knutna till varandra samt för berättelsen framåt.
Personbeskrivning
Du kan med handledning skriva en text som innehåller personbeskrivningar.
Du kan skriva en text som innehåller enkla personbeskrivningar.
Du kan skriva en text som visar prov på utvecklade personbeskrivningar
Du kan skriva en text som visar på säkerhet i att göra välutvecklade personbeskrivningar som vävs in i händelseförloppet
Fantasi
Du kan med handledning använda din fantasi i din text.
Du kan skriva en text som innehåller prov på användandet av fantasi.
Du kan skriva en text som visar på utvecklad fantasi för att berika innehållet
Du kan skriva en text som visar på välutvecklad fantasi som både berikar och utvecklar texten.
Meningsbyggnad
Du kan skriva en text med enkel meningsbyggnad
Du kan skriva en text med god meningsbyggnad
Du kan skriva en text med utvecklad meningsbyggnad.
Du kan skriva en text med välutvecklad meningsbyggnad.
Bearbeta text utifrån respons
Du kan med handledning utifrån respons bearbeta texten.
Du kan utifrån respons göra enklare bearbetningar av texten.
Du kan utifrån respons göra utvecklade bearbetningar av texten.
Du kan utifrån respons göra välutvecklade bearbetningar av texten