👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Filtis åk 3 vt-21

Skapad 2017-09-01 11:58 i Pluggparadiset Uppsala
Grundskola F – 3 Slöjd
Din första uppgift i slöjden blir att skissa och göra ett mönster till en filtis som du sedan syr för hand.

Innehåll

Mål:

1) du vet hur man kan göra enkla skisser och välja ut den bästa som du ritar upp och klipper ut

2) du kan nåla fast mönstret på tyg

3) du kan klippa ut i tyg och hantera en sax 

4) du kan tvärnåla och trä tråd på en nål och sy antingen förstygn, kaststygn eller langettstygn 

5) du kan använda slöjdbegrepp så som mall/mönster, knappnål, nåla, tygsax, fästa, förstygn, vadd

5) du kan berätta om din figur och hur du tycker arbetet gick och vad som t ex var roligt eller svårt 

Undervisningens innehåll:

Lära sig om filttyg, garn och att hantera olika redskap som används i textilslöjden. 

 

Du hittar på en liten saga om filtisen. Berätta vad den heter och hur din filtis hamnade hos dig, vad den är bra på, om den har någon speciell förmåga, om den gillar något speciellt, är den busig, nyfiken eller kanske ilsken? Vad tycker den om dig och vad gillar du bäst hos din filtis? Redovisning tillsammans i grupp.

 

 

Bedömning:

Jag kommer att bedöma din förmåga att använda redskap, hur du framställer slöjdföremål och hur du pratar om dina färgval och varför du valt att göra din filtis just på det sätt du gjort.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  1-3
 • Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.
  Sl  1-3

Matriser

Sl
Kunskapskrav slöjd åk 1-6

F (insats krävs)
E
C
A
Slöjdföremål
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Hantverkstekniker
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Inspirationsmaterial
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Tolka
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.