👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och Hälsa åk 1

Skapad 2017-09-01 12:00 i Apelskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola 1 Idrott och hälsa
I Idrott och hälsa kommer eleverna få möjlighet att utveckla sin allsidiga rörelseförmåga. Vi kommer att prova flera olika lekar och sporter som tränar grovmotorik och samarbetsförmåga.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 I Idrott och Hälsa ska du utveckla din förmåga att:

 • Röra dig allsidigt i olika fysiska sammanhang.
 • Samarbeta och visa respekt för andra. 
 • Få en god kroppsuppfattning och tilltro till din egna fysiska förmåga. 

Bedömning - vad och hur

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • Utöva de grovmotoriska grundformerna. 
 • Delta i olika lekar/övningar. 
 • Kunna följa regler.
 • Delta i diskussioner. 

Detta gör jag genom observation, samtal och genom att titta på ditt deltagande i de olika aktiviteterna. 

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att:

 • Ha idrott inomhus och utomhus.
 • Prova olika lekar och samarbetsövningar.
 • Träna på de olika grovmotoriska grundformerna. 
 • Ha diskussioner kring den egna livsstilens betydelse för hälsan. 

Kopplingar till läroplanen

 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3