Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vännerna i Kungaskogen ht 17-vt 18

Skapad 2017-09-01 14:30 i Varekils förskola Orust kommun
Titel på temat/projekt
Förskola
Vi har valt att arbeta med Temat Vännerna i Kungaskogen. Vi kommer att ha rollspel, lekar, samspelsövningar, språk och matte. Boken om Snick och Snack handlar om vänskap, hjälpsamhet, likheter och olikheter och hur man är en bra kompis.

Innehåll

Nulägesbeskrivning: Var är vi?

Tusenfotingen har barn i åldern 4-5 år. Vi kommer att fokusera på att utveckla samspelet i gruppen. Vi kommer att använda oss av sagor, berättelser, lekar, sånger och skapande arbete. Att vara en bra kompis, hjälpa varandra och leka med varandra trots att man är olika är betydelsefullt i förskolan. 

 

 

Våra mål: Vart ska vi?

Mål

 • Lpfö98
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

Målkriterier

Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att

           Vara en bra kompis

Målet når vi genom att

               Vi stöttar och uppmuntrar barnen att vara en god vän.

                Vi hjälper barnen att sätta ord på sina känslor.    

                Vi delar in barnen i olika grupper tex lek och aktivitetsgrupper.

 

 • Lpfö98
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

Målkriterier

Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att

            Väcka barnens intresse och förståelse för att matematik är mycket mer än bara siffror och räkning.

Målet når vi genom att

            Leka matematik  både inne och ute och prova olika experiment.  Lyssna, förstå och samarbeta kring olika lösningar.   Spela spel och ha aktiviteter och uppdrag som innehåller matematik.      

 

 • Lpfö98
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

Målkriterier

Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att

         Lyssna på andras åsikter och ideer.

         Våga prata och berätta inför gruppen.

Målet når vi genom att

       Barnen ges möjligheter att utrycka sina tankar och åsikter i olika situationer såsom samling, lek, matsituation

        

 Förskolan skall sträva efter att varje barn 

utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.

Målet når vi genom att

Vi låter barnen vara med och påverka rummens utformning. Vi låter barnen vara med och bestämma utifrån sin förmåga. 

Arbetssätt - genomförande: Hur gör vi?

Vännerna i Kungaskogen kommer att hälsa på barnen med jämna mellanrum och ge dem uppgifter att lösa. Det kan handla om matematik, språk och värdegrund.

Vi kommer att att sjunga, ramsa och leka tillsammans. Vi tar tillvara barnens intressen och är lyhörda för deras idéer under tema arbetets gång. 

Vi använder oss av materialet om Vännerna i Kungaskogen. 

 

 

 

 

UTVÄRDERING - hur blev det?

Här får du tankestöd:

Beskriv hur ni utvärderar utifrån målen i den pedagogiska planeringen.

Kom ihåg att ta med barnen och föräldrarna i arbetet.

Verktyg som går att använda är

 • Dokumentation,
 • Observation,
 • Reflektionssamtal med barnen,
 • Pedagogisk dokumentation m.m
 • Forskning
 • Litteratur

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: