👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livet förr och nu åk 1-2

Skapad 2017-09-01 14:39 i Gåvsta skola Uppsala
Ett tema om livet förr i tiden.
Grundskola 1 – 2 Teknik Svenska SO (år 1-3)
Är det likadant att vara barn nu som för 100 år sedan? Bor vi lika? Leker vi samma lekar? Ser familjerna lika ut? Har vi samma saker? Åt man pizza? Hade man läxor då? Vi kommer söka efter likheter och skillnader mellan nu och förr.

Innehåll

 

Mål

Du ska:

 • kunna göra några jämförelser mellan livet förr och nu
 • kunna berätta något om skolan förr i tiden
 • kunna berätta om någon teknisk utveckling
 • kunna berätta något om kyrkan och prästens roll förr jämfört med nu
 • känna till hur en tidslinje fungerar och vad dåtid, nutid och framtid betyder
 • känna till hur hur synen på familjen, män och kvinnor har förändrats över tid.

 

Arbetssätt

Du ska vara med och:

 • lyssna och samtala om hur vi lever nu, familj, boende, arbeten, skola
 • göra din egna tidslinje 
 • samtala om könsroller
 • göra en tankekarta om vad vi redan kan om livet förr i tiden
 • titta på foton och film 
 • intervjua en äldre släkting eller bekant
 • leka lekar från förr
 • läsa och skriva texter med tillhörande bilder
 • göra jämförelser förr och nu
 • besöka Gammelgården.

Bedömning

 •  utifrån ditt arbete och deltagande på lektionerna
 • du kommer att få skriva/berätta om några likheter/skillnader om livet förr och nu
 • du kommer få skriva/rita om någon teknisk utveckling
 •  markera ut några händelser i rätt följd på en tidslinje.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3
 • Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
  SO   3