Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Podcast, English, år 9 ht-17 Torp

Skapad 2017-09-02 09:20 i Torpskolan Lerum
Grundskola 7 – 9 Engelska
You are going to record a podcast where you talk about a subject related to the chapter Body and Soul. Discuss, reflect, agree/disagree and explain why you think as you do about a particular subject. . . and so forth.

Innehåll

What to do:

Our base for the Podcast is the chapter Body and Soul in Good Stuff Gold and Tough Stuff .

Input:

 • Reading- and listening comprehension
 • exercises from workbook
 • vocabulary/words and argument phrases (agree and disagree)
 • verbal interaction: discussions in groups (talk and discuss some subjects related to the topic, Body and Soul , but also subjects from life in general.

 

Output:

Podcast

Purpose:

To speak, use and customize (anpassa) your English to different  situations.

Learn new words/phrases

Rehearse verbal conversation in order to prepare for the  national test.

Compare and relate questions/issues  to  your own life.

 

Assement/Bedömning

 •  pronunciation and melody          uttal och melodi
 • vocabulalry                                  ordförråd                                          ordförråd: andvändning av nya ord och fraser/argumenstfraser
 • fluency                                         generellt flyt i talet
 • grammar                                      grammatik
 •  teamwork                                     samspel                                           hur väl interagerar/samspelar  du med din samarbetspartner (ger och tar ordet etc.)

Uppgifter

 • Podcast

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9

Matriser

En
Utvecklingsmatris för muntlig förmåga och interaktion i gruppsamtal (Engelska)

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Vilja och förmåga att samtala och använda strategier
Dina svar är kortfattade, inga egna frågor förekommer.
Du deltar aktivt i samtalet genom att svara på frågor och ställa egna frågor..
Du deltar mycket aktivt, och svaren är utförliga du ställer många egna frågor kring det aktuella ämnet. När samtalet går i stå försöker du driva det vidare.
Du deltar mycket aktivt och dina svar är utförliga och du ställer många egna frågor. Dessutom breddar och fördjupar du samtalet genom att se ämnet ur andra perspektiv och hitta på nya saker att tala om.
Flyt (och förmågan att lösa språkliga problem)
Du gör dig förstådd men det förekommer många avbrott som gör att språket blir hackigt.
Du talar bitvis med flyt.
Du talar oftast med flyt.
Du uttrycker dig ledigt med flyt och säkerhet.
Uttal och intonation
Du gör dig förstådd men uttalet hindrar ibland förståelsen.
Du uttalar de flesta ord rätt, men intonationen påverkas tydligt av modersmålet.
Du uttalar orden till största delen korrekt och med god intonation.
Du uttalar orden rätt och med god intonation.
Ordförråd, dvs ord och uttryck
Du gör dig förstådd, med ett begränsat ordförråd.
Du gör dig förstådd med ett enkelt, vardagligt och i huvudsak korrekt språk.
Du uttrycker dig varierat och kan välja ord och uttryck efter situation och mottagare.
Du uttrycker dig med ett varierat och avancerat ordförråd och du använder specialuttryck som är typiska för språket och ämnet du samtalar om
Grammatik (meningsbyggnad och struktur)
Du försöker förmedla ett innehåll men det förekommer grammatiska fel som ibland stör förståelsen.
Du förmedlar ett förståeligt innehåll men det förekommer en hel del grammatiska fel.
Du förmedlar tydligt ett innehåll och de grammatiska fel som görs stör inte förståelsen. Meningsbyggnaden är ganska varierande
Du förmedlar ett tydligt innehåll med i huvudsak korrekt språk. Meningsbyggnaden är avancerade och varierad.
Strategier - använda material vi jobbat med i egen interaktion)
Du kan prata om välbekanta ämnen men tar endast mycket kort upp sådant vi jobbat med under temat .
Du kan prata om sådant du hört och läst om i olika medier och pratar om det på ett översiktligt sätt.
Du kan prata om sådant du hört och läst om i olika medier och när du kommenterar det använder du dig av uttryck ifrån mediet.
Du kan prata om sådant du hört om eller läst om i olika medier och du kommenterar det du läst på ett sätt som visar att du tagit in nytt språk och nya uttryck och på så sätt förbättrat din produktion.

En
Bedömningsmatris för muntlig presentation- engelska (assessment requirements)

E
C
A
Muntlig interaktion
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: