👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild höstterminen åk 6

Skapad 2017-09-02 16:22 i Östervåla skola F-6 Heby
Grundskola 4 – 6 Bild
Bilder har stor betydelse för vårt sätt att tänka. Runt omkring oss finns bilder som ska informera, övertala, underhålla och ge oss upplevelser. För att vi lättare ska kunna uttrycka egna åsikter och delta aktivt i samhällslivet så är kunskaper om bilder och bildkommunikation viktigt. På bildlektionerna kommer du få möjlighet att arbeta med olika typer av bilder och utveckla din kreativitet och bildskapande förmåga.

Innehåll

Undervisning: vad, hur, varför?

Vad?

Du kommer att få lära dig om:

 • Teckning, måleri och tredimensionellt arbete.
 • Fotografering.
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete. 
 • Verktyg för teckning, måleri, tredimensionellt arbete och fotografering och hur dessa benämns. 
 • Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten. 
 • Konstverk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar. 
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap. 

Hur?

Varje moment kommer att inledas med en gemensam genomgång där jag som lärare går igenom uppgiften noggrant. Jag går också igenom verktyg och material som vi kommer att använda och hur man använder dessa på ett varsamt sätt. 

VI kommer att arbeta med följande moment:

 • Konsten att se - måla av en blomma i akvarell
 • Tuscharbete - teckning med mönster på färgat papper i tusch
 • Klipp och klistra - en tredimensionell krysskonstruktion, klippteknik
 • Hösttecken - måla ett höstträd med vattenfärg
 • Betong - gjuta en ljusstake
 • Ansikte inspirerat av Pablo Picasso - kubistiskt porträtt

Varför?

Du ska få möjlighet att utveckla din förmåga/kunskap att:

 • använda olika tekniker, verktyg och material för att skapa olika uttryck i dina bilder,
 • sätta ihop linjer, färger, och andra bildelement i dina bilder,
 • utveckla idéer inom olika områden. Du återanvänder bilder från förr och nu och omarbetar andra idéer och material som finns för att inspirera till skapande,
 • välja arbetssätt som gör att ditt arbete med att skapa bilder går framåt,
 • redovisa dina bilder och anpassa redovisningen till budskap och situation på ett bra sätt,
 • ge omdömen om hur du har arbetat och hur ditt bildarbete blev. 
 • diskutera kring uttryck, innehåll och funktion i bilder från förr och nu och från olika kulturer. Du beskriver hur de hänger ihop med dina erfarenheter, andra bilder och händelser i omvärlden. 

Slutuppgift

 Efter varje moment så blir din slutuppgift de alster som du producerar samt att på Unikum utvärdera ditt arbete efter varje arbetspass. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram.
  Bl  4-6
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  4-6
 • Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6
 • Kunskapskrav
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  A 6
 • Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett väl fungerande sätt.
  Bl  A 6
 • Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
  Bl  A 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Bl  A 6
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  A 6
 • Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
  Bl  A 6
 • Eleven kan föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
  Bl  A 6