👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

The Dragon's Child

Skapad 2017-09-02 17:31 i Kvarngärdesskolan Uppsala
Grundskola 3 Svenska Engelska
In this unit we will read poems and stories about dragons. We will learn about different text types, develop reading comprehsion and write for a variety of purposes. We will develop sentence starters, grammatical terminology and investigate a variety of spelling patterns in order to develop an awareness of the differences between spoken and written language.

Innehåll

Goals

To be able to read and write a range of text types.

 To develop reading comprehensions; literal and inferential understanding of texts.  

To develop writing skills, by being aware of the text's structure and sentence starters. 

To be able to hear short vowel sounds in  the middle of words and know which letters make these sounds. 

To begin to develop a cursive handwriting style in combination with spelling patterns. 

 

Activities in the Unit Include: 

Active listening activities that involve listening for a purpose.  

Learning songs and rhymes to help memorise vocabulary.

Reading and understanding a variety of  texts e.g poems and stories. 

Recognising common words. e.g first 100/200 common words 

Writing simple texts e.g stories, discussion texts, information texts, descriptions. 

Developing sentence starters (who, how, when, where, why)

Becoming aware of simple grammatical patterns e.g  past tense  

Hearing the short vowel sounds, a, e, i, o, u, in the middle of words and some long vowel sounds e.g ee, oo, ar, 

Exploring words that rhyme and different spelling for the same phoneme. 

Practicing correct letter formation and orientation of lower case letters. 

Retelling stories and events. 

Following instructions.

 

How the Learning  Will be Assessed:

How well you can listen and focus on the information in films, instructions and dialogues.

How well you are able to understand a variety of texts and their content including drawing conclusions from information given. 

How well you recognise the first 100/200 common words. 

How well you can write a variety of texts focusing on the structure in stories and using a variety of sentence starters. 

How well you are able to use the past and present tense depending on the text type. 

How well you can identify sounds in the middle position of words and write the correct letter/s. 

How well you are able to form letters using a cursive style. 

 

 

 

     

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1

Matriser

Sv En
The Dragon's Child

Level 1
Level 2
Level 3
Level 4
Reading Strategies
Read a variety of texts with fluency.
You can name some letters with help. You know the sound some of the letters make. You some common words.
You can name all the letters. You know how the letters sound (lower and upper cases) You recognize the first 100 common words. You can blend sounds into words. You can read simple words and sentences.
You can recognize more common words and read most texts with some fluency.
You realize when you are making a reading mistake and can correct yourself.
Reading Comprehension
Show understanding of the text by retelling the content, making inferences and drawing deductions.
With support of an adult, you can understand what you read. With support you can draw conclusions and make predictions.
You understand what you read. You can use information from the text to draw conclusions and make predictions.
You can read a variety of text types and understand as well as retell the main points. You can draw conclusions and make predictions when reading different types of text.
You can read a whole book with simple text and understand and retell the story. You easily draw conclusions and make predictions and connect the information to a new context.
Handwriting
Write a simple text with correct letter formation and begin to use a cursive style.
You can write some upper and lower letters with support.
You can write clearly and legibly upper and lower case letters with some joins.
You can write a text you can read yourself using cursive writing.
You can write so the text is legible to yourself as well as others using a cursive style.
Writing
Sentence construction and use of capital letter, punctuation and questions mark.
You can use simple sentences to express your ideas. You sometimes use capital letters at the beginning and full stops at the end.
You sometimes use connecting words to develop sentences. You start most sentences with capital letters and end them with a full stop. You are starting to use a question mark.
You start sentences in a number of different ways. You consistently start sentences with capital letters and end them with a full stop.
Begin sentences in many different ways for variation and show awareness of sentence structure. You use commas in a list and speech marks in dialogue.
Communicating through pictures
Combine text with picture to strengthen and clarify a message.
With support of an adult, you write to communicate with or without support of pictures.
You try to write to communicate with or without support of pictures.
You can write short sentences, with and without support of pictures.
You can write a short text with and without support of pictures.
Writing
Ability to spell words correctly.
You can write some letters in relation to the sound heard at the beginning of words.
You can write some common words correclty.
You can spell the first 100 common words correctly.
You can spell an increasing number of words correctly, showing an awareness of some spelling rules.
Structure
You show awareness that someone will read your text. Narrative has a simple structure e.g start and ending.
You try to engage the reader with details Narrative starts to show a clear structure.
You start to develop characterisation and setting to hold reader's interest. Narrative has a clear structure.
You show awareness of the reader by your choice of words and phrases . Narrative begins to include problem, suspense, cliff hangers.