Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

EPP - Geografi åk 8 - Sårbara platser, Agenda 30 och ekonomi.

Skapad 2017-09-03 10:06 i Ekdalaskolan Härryda
Här är en mall för Ekdalaskolans EPP, Ekdalaskolans pedagogiska planering. Tänk på att alltid göra en kopia innan du formulerar en EPP i ditt ämne. Döp Epp:n till det aktuella arbetsområdet samt markera vilket/vilka ämnen det gäller.
Grundskola 7 – 9 Geografi
Vi ska under de närmaste veckorna fokusera på ämnet geografi. Momentet består av fyra olika delmoment som man också kan koppla samman med varandra. Första delmomentet handlar om Agenda 30, de globala målen för hållbar utveckling, och vi ska försöka förstå vad de olika målen står för. Detta blir en slags grund för temaarbetet. Andra delmomentet handlar om sårbarhet, hur sårbart är dagens moderna samhälle? I samband med Dorian såg vi hur vindarna och regnet orsakade stora problem på Bahamas. Hur kan vi skydda oss mot naturkatastrofer? Vad avgör konsekvenserna av en naturkatastrof? Vi kommer främst att koncentrera oss på jordbävningar och vulkanutbrott som hänger ihop med begreppet plattektonik. En teori som beskriver att jordens översta skikt består av olika litosfärplattor som rör på sig. Nästa delmomentet kommer att beröra ekonomi kopplat till företag och handel. Det kommer att kretsa kring begrepp som tillverkning av varor, tjänster och handel. Vi kommer att fundera över var man bör placera ett företag och varför? Ni kommer också att få ett kortare historiskt perspektiv på hur vårt samhälle har utvecklats från ett jordbrukssamhälle, till ett industrisamhälle och vidare till dagens tjänstesamhälle. Under momentens gång kommer jag konkretisera och förtydliga vilka förmågor och begrepp som är viktiga. Dessa dokument kommer du att hitta i classroom under "Begreppsförklaringar och viktiga kunskaper".

Innehåll

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att arbeta språk- och kunskapsutvecklande. Vi kommer inleda med att ni själva, med stöd av mig, får ta er an en textdel och utifrån en läsmall försöka förstå och visa vad ni har förstått av texten. Jag kommer att ta del av vilka begrepp som ni uppfattar som svåra och vilka textdelar som orsakade bekymmer. Nästa del kommer vi att fokusera på det muntliga att ni kommer att få tala med varandra. Förklara olika processer med hjälp av begrepp. Ni kommer också få göra skriftliga analyser utifrån statistik, spela rollspel och ta del av muntliga genomgångar. Ni kommer också att själva kunna välja arbetsätt under delar av momentet.

 

Hur sker elevinflytandet inom arbetsområdet?

Ni kommer att kunna välja en kortare fördjupning inom några av områdena och ni kommer att kunna påverka arbetssätten under delar av momenten.  

Hur ska jag som elev visa vad jag lärt mig?

Du kommer att kunna visa detta under lektionstid muntligt och skriftlig i samband med uppgifter och andra redovisningar. Du kommer också kunna visa det i samband med skriftliga prov.

Kunskapskrav

Se kunskapskrav nedan.

Veckoplanering

Du kommer kunna hitta all planering i den digitala kalendern och i classroom.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.
  Ge  7-9
 • Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.
  Ge  7-9
 • Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
  Ge  7-9
 • På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.
  Ge  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
  Ge  E 9
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 9
 • Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
  Ge  E 9
 • Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
  Ge  C 9
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
  Ge  C 9
 • Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då förhållandevis komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
  Ge  C 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
  Ge  A 9
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Ge  A 9
 • Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
  Ge  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: