Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse åk 4

Skapad 2017-09-03 11:59 i Råå Södra Skola Helsingborg
Grundskola 4 Idrott och hälsa
I ämnet idrott och hälsa kommer du att få delta i olika lekar, spel och rörelser till musik. Du kommer också att få prova på ett antal olika idrotter. Du kommer öva på att simma.

Innehåll

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att:

Röra dig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

Undervisning och arbetssätt

På lektioner i idrottshallen och på skolgården kommer du att träna din rörelseförmåga i lekar, spel och idrotter, både inomhus och utomhus. Du kommer att delta i danser och i rörelser som görs till musik.

Bedömning

 • Din förmåga att kombinera de motoriska grundformerna i olika aktiviteter, (Ex. att springa OCH studsa en boll).
 • Din förmåga att delta och anpassa dina rörelser så att de passar till aktiviteten, (Ex. att röra på dig så att det är möjligt att passa till dig vid lagbollspel, göra en lagom hård passning eller att ta i lagom hårt med kroppen).
 • Din förmåga att anpassa dina rörelser i danser och rörelseaktiviteter så att de passar till musikens takt och rytm.
 • Din förmåga att kunna simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.

Bedömningen av din förmåga att kunna kombinera de motoriska grundformerna och kunna anpassa dina rörelser till aktiviteten sker fortlöpande under hela läsåret genom observationer.

Bedömningen av din förmåga att kunna anpassa dina rörelser till musikens takt och rytm sker genom observationer när vi arbetar med detta moment under lektionerna.

Din förmåga att kunna simma visar du när vi går till Råå bassänger.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Simning i mag- och ryggläge.
  Idh  4-6

Matriser

Idh
Rörelse åk 4

I tabellen nedan hittar du de olika nivåerna i bedömningen.
 • Idh   röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
1
2
3
Delta och anpassa rörelser
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
Du kan delta i lekar, spel och idrotter med sammansatta motoriska grundformer och varierar och anpassar dina rörelser till viss del till aktiviteten.
Du kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer och varierar och anpassar dina rörelser relativt väl till aktiviteten.
Du kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer och varierar och anpassar dina rörelser väl till aktiviteten.
Takt och rytm
 • Idh  4-6
I rörelser till musik och i danser anpassar du till viss del sina rörelser till takt och rytm.
I rörelser till musik och i danser anpassar du dina rörelser relativt väl till takt och rytm.
I rörelser till musik och i danser anpassar du dina rörelser väl till takt och rytm.
Simma
 • Idh  4-6
Du kan simma korta sträckor i mag- och ryggläge.
Du kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge med vila.
Du kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: