Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Landet Matematica

Skapad 2017-09-03 12:34 i Alsike skola Knivsta
Grundskola 1 Matematik
Med häxan Grizeldas hjälp lär vi oss om geometriska former, volym, avstånd, längd, vikt och tid. Grizelda bor i landet Matematica och på sina resor genom landet stöter hon på olika problem som vi hjälper henne att lösa.

Innehåll

Det här ska vi lära oss:

Vi lär oss något om volym, avstånd, längd, vikt och tid.

Vi tränar på att delge varandra vad vi lärt oss samt att ta del av kompisars kunskaper. 

Vi utvecklar vår förmåga att dokumentera vårt arbete med matematiska symboler, texter och bilder.

 

Det här ska vi göra:

Vi lyssnar på berättelser om Grizelda.

Vi arbetar med konkret material och laborerar kring de uppdrag Grizelda ger oss.

Vi lyssnar på och delger varandra vad vi lärt oss.

Alla dokumenterar sitt arbete i sin egen arbetsbok bok med matematiska symboler texter, bilder och fotografier.

Det här bedömer vi:

Du ska kunna namnet på några geometriska former.

Du ska känna till något om och kunna göra några enklare mätningar av volym, avstånd, längd, vikt och tid.

Du ska delta aktivt på lektioner och slutföra dina uppgifter.

I samtal med andra visar du vad du lärt dig. 

Dessutom visar du dina kunskaper i egna texter och bilder.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: