Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering F-klass "Natur, teknik och samhälle"

Skapad 2017-09-03 13:24 i Västerhaninge Montessori Grundskolor
Grundskola F

Innehåll

Natur, teknik och samhälle

“Vidare ska undervisningen bidra till att utveckla elevernas intresse för och kunskaper om natur, teknik och samhälle genom att ge dem möjligheter att utforska, ställa frågor kring och samtala om företeelser och samband i omvärlden. Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling. Undervisningen ska även utmana och stimulera elevernas intresse för olika tider, platser och kulturer.” Lgr11

 

Mål i natur, teknik och samhälle:

 • Utveckla förståelse för ett hållbart miljöarbete.
 • Utveckla och pröva enkel teknik.
 • Känna till vanliga växter och djur.
 • Få möjlighet till naturupplevelser.
 • Känna till årstidsväxlingar.
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • Känna till världsdelarna.
 • Känna till de tre elementen samt levande och icke levande.
 • Förstå begreppen dåtid och nutid med dess betydelse.
 • Känna till miljön och livet på landet och i staden.
 • Känna till hur man planterar och betydelsen av vatten, luft och land.
 • Få kännedom om solsystemet och de olika planeterna.
 • Få kännedom om olika traditioner och högtider.
 • Känna till allemansrätten.

 

Arbetssätt:

Vi kommer att arbeta med läromedlet ”PULS i förskoleklass” som övar flera av de olika delarna inom samhälle, natur och kultur. 

Vi kommer att arbeta efter årshjulet med de olika årstiderna och månaderna, se på vad som händer i naturen under varje årstid. Vi kommer ha enklare matematik i skogen där vi arbetar med de olika naturmaterial som finns. Vi kommer att använda de olika klassificeringslådorna som finns inom kulturområdet i Montessori. Vi kommer att arbeta med svampen, äpplet, bondgårdsdjuren, träd, löv, djurspår och de vanligaste fåglarna. Vi kommer även att arbeta med hönans och fjärilens livscykel. Under våren kommer vi att ha egna fjärilslarver i förskoleklassen för att studera fjärilens livscykel och ett nära perspektiv. 

Vi går till skogen en gång per vecka och även till andra närområden och utforskar, samtalar och upptäcker tillsammans med alla våra sinnen. Här får vi många naturliga samtal kring växter och djur.

Inne i förskoleklassens lokal har vi ett naturbord som är “levande”, det vill säga att materialet som eleverna väljer att ta med till skolan byts ut och det är det som eleverna själva upptäcker och vill ta med som kommer att visas på naturbordet.

Vi tar hand om närmiljön, städar efter oss och går igenom hur källsortering fungerar.

Vi kommer att arbeta med olika experiment och fysiska fenomen där vi utgår från barnens intresse och frågeställningar. Exempelvis experiment med is, snö och vatten. Vi kommer även att uppmärksamma Nobeldagen gemensamt på hela skolan. 

På våren kommer vi att plantera och prata om hur vatten, luft, sol och jord påverkar varandra. Vi kommer att arbeta med vårt solsystem och planeterna tillsammans med våra faddrar i åk.2. Med arbetet nutid/dåtid samt livet på landet/staden kommer vi att göra olika studiebesök till en bondgård samt titta på olika föremål från dåtid respektive nutid. 

På våren kommer vi att promenera/ åka buss eller tåg hem till alla i förskoleklassen, detta för att öva lokalkännedom och att lära sig enklare trafikregler.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram.
  Gr lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Gr lgr11  -
 • Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  Gr lgr11  -
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel kamratskap, rättvisa och könsroller.
  Gr lgr11  -
 • Naturen och människors levnadsvillkor på hemorten och andra platser under olika tider, utifrån elevernas erfarenheter och intressen.
  Gr lgr11  -
 • Sortering och gruppering av växter och djur samt namn på några vanligt förekommande arter.
  Gr lgr11  -
 • Kemiska och fysikaliska fenomen som är bekanta för eleverna, till exempel övergång från is till vatten, friktion och synliga astronomiska fenomen.
  Gr lgr11  -
 • Några vanliga tekniska lösningar i elevernas vardag, hur de är uppbyggda, fungerar och skulle kunna förbättras.
  Gr lgr11  -
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  Gr lgr11  -
 • Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: