Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering F-klass "Social utveckling och värdegrund"

Skapad 2017-09-03 13:32 i Västerhaninge Montessori Grundskolor
Grundskola F

Innehåll

Social utveckling och värdegrund

“Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla goda kamratrelationer samt känna tillhörighet och trygghet i elevgruppen. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla och pröva sin identitet och sina uppfattningar i möte och samspel med andra. Undervisningen ska ta tillvara olikheter och mångfald och på så sätt ge eleverna möjlighet att fördjupa sin förståelse för olika sätt att tänka och vara. I undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utveckla förtrogenhet med demokratiska principer, arbetssätt och processer genom att de får vara delaktiga, utöva inflytande och ta ansvar i verksamheten. Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att utveckla tilltro till sig själva samt sin förmåga att samarbeta och att hantera konflikter på ett konstruktivt sätt.” Lgr11

 

Mål i social utveckling/värdegrund:

  • Utveckla sin självständighet och tillit till sin egen förmåga.
  • Visa respekt och vara kamratlig.
  • Ta avstånd från mobbning.
  • Känna trygghet i skolan med andra barn och vuxna.
  • Utveckla sin identitet och att känna trygghet i den.
  • Känna delaktighet i sin kultur, utveckla känsla och respekt för andra kulturer.  

 

Arbetssätt:

Vi samtalar kontinuerligt i klassen om känslor, konfliktlösning och samarbete. Vi övar varje dag på hur vi bemöter varandra. Vi tar hand om vår närmiljö genom att vara rädda om våra saker och städa efter oss. Vi tar även hand om vår natur och vår skolgård genom att städa efter oss och se till att inte göra skada i skog och mark. I samlingar tränar vi på att vänta på vår tur samt att lyssna på varandra. Vi arbetar tillsammans fram trivselregler som alla är medvetna om vad de står för. Vi arbetar en del med “Stopp min kropp”. Vi använder oss av våra känslokort när det uppstått en konflikt eller i andra känslomässiga situationer. Vi har trepartssamtal när konflikter uppstår. Vi arbetar med ett par olika teman i vårt värdegrundsarbeten, som exempelvis vid alla hjärtans dag. Vi leker mycket grupplekar för att få en vi-känsla och grupptillhörighet i klassen

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: