👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Sverige

Skapad 2017-09-03 14:21 i Lerbäckskolan 4-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Tom mall för att skapa planeringar för år 4-6.
Grundskola 4 Geografi
Nu ska vi studera vårt avlånga land. Vi ska undersöka vad det finns för olika landskap och vilka kända städer, sjöar, berg m.m. det finns i respektive landskap. Vi ska undersöka vad det finns för växtlighet och naturtillgångar, vad folk arbetar med, var det bor mycket/lite folk och vad som påverkar var folk väljer att bo.

Innehåll

Syfte och mål

Efter det här arbetsområdet ska du kunna:

  • Kunna använda geografiska begrepp
  • Ha kunskaper om natur- och kulturlandskap i Sverige.
  • Kunna se samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  • Kunna undersöka omvärlden med hjälp av kartor och andra geografiska källor.
  • Ha kunskaper om Sveriges namngeografi.

Begrepp vi arbetar med:

naturlandskap, kulturlandskap, atlas, väderstreck, kompass, ekvatorn, norra och södra halvklotet, befolkningstäthet, glesbefolkat, naturresurs, kalfjäll, barrskog, myr, våtmark och odlingsmark. Fler begrepp kan komma till allt eftersom. 

Arbetsgång

 Vi kommer att ha gemensamma genomgångar, arbeta med enskilda eller parövningar i kartboken och öva begrepp och ord genom veckans ord. Ni kommer också skriva texter om Sveriges landskap. 

 

Matriser

Ge
Mall PP för år 4-6 Lerbäckskolan 17/18

Förmågor som tränas
Kunskapskrav
Moment
* Skriva texter om Sveriges landskap
Analysförmåga: - Kunna se samband
Eleven har kunskaper om natur- och kulturlandskap och beskriver samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen fördelas.
Moment
* Genomgång * Veckans ord och begrepp * Kartprov
Begreppslig förmåga: - Förstå innebörden i olika begrepp och kunna använda dem.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak/relativt väl/väl fungerande sätt. Eleven har kunskaper om Sveriges namngeografi och visar det genom att beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Ny aspekt
* Enskilda övningar i kartboken * Skriva texter om Sveriges landskap
Förmåga att hantera information: - Kunna söka, samla och kritiskt granska information.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett fungerande sätt, samt för resonemang om olika källors användbarhet.