👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska årskurs 2

Skapad 2017-09-03 14:56 i Ringstorpsskolan Helsingborg
Grundskola 1 – 6 Engelska
Time for English! Språket är ditt främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Engelska språket omger oss i vardagen. Du kommer att träna dig på att tala, lyssna samt skriva enklare ord. Let's go!

Innehåll

I arbetet utvecklar du din kunskap om:

 • att förstå enkla instruktioner
 • att förstå enkla texter
 • att formulera dig och kommunicera med enkla ord och fraser
 • att använda rätt uttal
 • att skriva enkla ord 

Så här kommer vi att arbeta:

 • läsa och skriva i boken Learn English samt lyssna och repetera ord/meningar från digital e-book
 • spela bingo
 • läsa, skriva och rita på olika arbetsblad
 • läsa och skriva enklare ord och meningar
 • titta på filmer från Sli.se och ur.se, bland annat "Pick a colour" och Kidz English zone
 • sjunga sånger
 • lyssna på sagor och berättelser
 • dramatisera 

Så här visar du dina förmågor och kunskaper:

 • deltar aktivt på lektionerna
 • svarar på enkla frågor
 • skriver enklare ord, fraser och meningar
 • läser enklare ord, fraser och meningar

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  1-3
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  1-3
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
  En  1-3
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.
  En  1-3
 • Enkla presentationer.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor och dramatiseringar.
  En  1-3