Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapa nya bilder

Skapad 2017-09-03 15:29 i Almåsskolan Mölndals Stad
Detta är en mall med rubriker som används av alla ämnen i skolan. Den kopplas till matris för bedömning.
Grundskola 8 Bild
Utifrån dina associationer av en bilds form skapar du tre nya.Titta på bilden av päronet och se hur frukten förändras till en man.

Innehåll

Undervisningen

I undervisning kommer du att utmana dig i att förändra en bild. Utifrån en bilds form
använder du din fantasi och dina associationer till att skapa nya bilder.

I undervisningen kommer vi att arbeta med olika tekniker.

Bedömning

Du kommer visa dina kunskaper/förmågor från skiss till färdigt arbete.

I bild arbetar man med formativ bedömning vilket innebär att lärare och elev har en dialog under arbetets gång.

Eleven testar och prövar sig fram och funderar på olika handlingsalternativ samt bilduttryck.

Följande kommer att bedömas

  • Hur väl du använder olika tekniker och material.
  • Hur du kombinerar form, färg och komposition
  • Vilken din handlingskraft är i din arbetsprocess.
  • Hur du återanvänder en annan bild
  • Ett omdöme där du beskriver vad som har blivit bra i bildarbetet och vad du kan utveckla.

Se matris.

Uppgifter

  • Utvärdera/ skapa nya bilder

Matriser

Bl
Ämnesmatris - Bild 7-9 Lgr11

E
C
A
SKAPA
skapa bilder med olika tekniker och verktyg samt med olika material
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du använder olika tekniker, verktyg och material på ett sätt som oftast fungerar när du skapar dina bilder.
Du använder olika tekniker, verktyg och material på ett fungerande och varierat sätt när du skapar dina bilder
Du använder olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt när du skapar dina bilder.
Olika bildelement
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du prövar olika kombinationer, former, färger och bildkompositioner på ett sätt som oftast fungerar.
Du prövar och omprövar olika kombinationer, former, färger och bildkompositioner på ett fungerande och varierat sätt.
Du prövar och omprövar systematiskt olika kombinationer, former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande och varierat sätt.
Återanvändning av bilder
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du återanvänder andras bilder som inspirationsmaterial i ditt bildskapande.
Du återanvänder andras bilder som inspirationsmaterial i ditt bildskapande på ett utvecklat och varierat sätt.
Du återanvänder andras bilder som inspirationsmaterial i ditt bildskapande på ett väl utvecklat, varierat och idérikt sätt.
Handlingsalternativ
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du bidrar till att formulera handlingsalternativ som leder arbetsprocessen framåt.
Du väljer och formulerar handlingsalternativ efter viss handledning leder arbetsprocessen **framåt**.
Du väljer och formulerar självständigt handlingsalternativ som leder arbetsprocessen framåt.
Omdöme
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du ger enkla omdömen och visar på enkla samband mellan uttryck, kvalité, funktion och innehåll i bildarbetet.
Du ger utvecklade omdömen och visar på samband mellan uttryck, kvalité, funktion och innehåll i bildarbetet.
Du ger välutvecklade omdömen om ditt arbete och visar på komplexa samband mellan uttryck, kvalité, funktion och innehåll i bildarbetet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: