👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden

Skapad 2017-09-03 16:36 i Klostergårdskolan Lunds för- och grundskolor
Till Skolbanken.
Grundskola 4 – 6 Historia
Medeltiden i Sverige varade i ca 500 år. Samhället vi lever i ändrar sig hela tiden, det kommer du att se när vi lär oss om medeltiden. Under medeltiden inträffade händelser som ledde till att livet för människorna förändrades. Du kommer få bekanta dig med vilka händelser som inträffade och hur människor levde. Du kommer att se stora skillnader jämfört med hur vi lever idag. Syftet med arbetsområdet är att du ska kunna dra paralleller, se förändringar, likheter och skillnader mellan medeltiden och nutid.

Innehåll

Till eleverna

Målet med arbetet är att:

 • förklara hur historiska händelser under medeltiden påverkar oss idag
 • förklara hur Sverige såg ut under medeltiden
 • förklara hur och varför kristendomen infördes i de nordiska länderna
 • berätta om hur människor levde på medeltiden

Under arbetets gång kommer vi att:

 • Lärarledd undervisning för överblick och sammanhang
 • Läsa och diskutera texter i läroboken
 • Film och digitala medier
 • Gruppdiskussioner

Du kommer redovisa ditt arbete genom:

 • skriva faktatexter
 • delta i diskussioner och samtal i grupp
 • skriftligt prov där du svarar på frågor och beskriver samhällsförändringar och levnadsvillkor på medeltiden

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • delta gruppdiskussioner
 • beskriva skillnader och likheter mellan hur människor levde på medeltiden och nu
 • förklara hur människor levde under medeltiden
 • skriva en faktatext där läsaren förstår innehållet
 • rita bilder som hör ihop med de texter du skrivit

 

Kopplingar till Lgr 11 och till kursplaner i ämnet / ämnena

Kunskapskrav i årskurs 6

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla sam­ band mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
  Hi  E 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  E 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  E 6