👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lilla Aktuellt, Nutidskryss och veckans nyhet

Skapad 2017-09-03 17:57 i Björneborgs skola Kristinehamn
Varje vecka ser vi på Lilla Aktuellt Skola, arbetar med nutidskrysset och diskuterar kring aktuella ämnen som kommer upp.
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Det är viktigt att känna till vad som händer i vår omvärld, samt orsaker, konsekvenser och samband. I skolan ser vi därför på Lilla Aktuellt skola, jobbar med nutidskryss och diskuterar de frågor som tas upp. Varje elev ska under läsåret få skriva om och berätta om en egen vald nyhet.

Innehåll

Undervisningens innehåll

Detta arbetsområde löper över hela läsåret 2017/2018. Vi gör inte alltid allting varje vecka. Veckans nyhet startar under vårterminen. 

 • Titta på veckans avsnitt av Lilla Aktuellt - skola. 
 • Arbeta med veckans nutidskryss genom att svara på frågorna och diskutera innehållet
 • Redovisa en egen vald nyhet muntligt och skriftligt.

Metoder

 • Titta på nyhetsprogram för barn/ungdomar enskilt eller i liten grupp
 • Svara på frågor i "Nutidsfrågorna". 
  • Klass 4-6 använder "Lilla a" (10 frågor), som delvis bygger på veckans avsnitt av Lilla Aktuellt. 
 • Diskutera innehållet i nyhetsprogrammet och i frågorna.
 • Arbeta med funderingar kring nyheterna, diskutera, ta reda på mer fakta genom att leta på internet, böcker eller om någon vet och kan förklara.
 • Fördjupning efter eget intresse genom "veckans nyhet".

Bedömning

Bedömning sker enskilt eller i grupp med pedagog, under lektionstid. Nutidskrysset utgör en del av bedömningen. Resultatet på nutidskrysset speglar till stor del hur väl man tagit till sig informationen i Lilla Aktuellt skola. Eleverna förväntas därför titta och lyssna uppmärksamt, delta aktivt i samtal och diskussioner kring de aktuella frågorna, samt göra veckans nutidskryss. När det gäller nyheter är det alltid viktigt att reflektera över orsaker, konsekvenser och samband, samt att vara källkritisk. Läs mer i bedömningsmatrisen nedan.

 

Mer om Lilla Aktuellt Skola hittar ni här:

https://www.svt.se/barnkanalen/barnplay/lilla-aktuellt-skola

Uppgifter

 • Lilla Aktuellt årskrönika 2017

 • Veckans nyhet

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
  Sh  E 6
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Sh  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6

Matriser

Sh
Bedömningsmatris: Lilla aktuellt, nutidskryss och veckans nyhet

Genom undervisningen i samhällskunskap ska eleven ges möjlighet att utveckla sin förmåga att:

 • Sh   reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • Sh   analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
 • Sh   analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
 • Sh   uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • Sh   söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
 • Sh   reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
Ej uppnådda mål
E
C
A
Mål:
- Att känna till aktuella händelser i Sverige och världen och kunna reflektera kring dessa.
 • Sh  4-6
 • Sh  4-6
 • Sh  4-6
 • Sh  4-6
Eleven har ännu inte nått målen.
Eleven har grundläggande kunskaper om aktuella händelser i Sverige och världen och kan föra enkla resonemang kring dessa.
Eleven har goda kunskaper om aktuella händelser i Sverige och världen och kan föra välutvecklade resonemang kring dessa.
Eleven har mycket goda kunskaper om aktuella händelser i Sverige och världen och kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang kring dessa.
Nutidskryss
 • Sh  E 6
Du deltar inte alltid i nutidskrysset, så bedömningsunderlag saknas. Eller: du deltar men har oftast 0-3 rätt.
Du deltar i nutidskrysset och har oftast 4-6 rätt.
Du deltar i nutidskrysset och har oftast 6-8 rätt.
Du deltar i nutidskrysset och har oftast 8-10 rätt.
Aktivt deltagande på lektionerna
 • Re  E 6
 • Sh
 • Sh
 • Sh  E 6
Du har inte visat hur du resonerar kring aktuella händelser. Bedömningsunderlag saknas.
Du är lite aktiv på lektionerna och visar till viss del att du kan föra enkla resonemang kring aktuella frågor, t.ex. om orsak eller konsekvens.
Du är aktiv på lektionerna och visar att du kan föra välutvecklade resonemang kring aktuella frågor, t.ex. om orsaker och konsekvenser.
Du är mycket aktiv på lektionerna och visar att du kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang kring aktuella frågor, t.ex. om orsaker, konsekvenser och kopplingar till andra händelser.
Veckans nyhet
 • Sh
 • Sh  4-6
 • Sh  E 6
Du har inte redovisat någon egen nyhet. Bedömningsunderlag saknas.
Du har redovisat en nyhet du valt själv, skriftligt och muntligt. Du har angett källa och resonerat på ett enkelt sätt kring avsändare, budskap och trovärdighet.
Du har redovisat en nyhet du valt själv, skriftligt och muntligt. Du har angett källa, och resonerat på ett välutvecklat sätt kring avsändare, budskap och trovärdighet.
Du har redovisat en nyhet du valt själv, skriftligt och muntligt. Du har angett källa, och resonerat på ett välutvecklat och nyanserat sätt kring avsändare, budskap och trovärdighet.