Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Problemlösning 4-6

Skapad 2017-09-03 19:04 i Gåvsta skola Uppsala
Grundskola 4 – 6 Matematik
Du ska få klura och lösa matteproblem ensam och tillsammans med klassen! Vi tränar att lösa problem, använda olika strategier och tillvägagångssätt samt värdera lösningar!

Innehåll

Undervisning:

Du kommer att få träna att lösa matematiska problem med hjälp av olika strategier.

Vi kommer att jämföra lösningar och strategier och titta på redovisningar av problem, muntligt och skriftligt.

Vi kommer att arbeta enskilt, i par och tillsammans hela klassen. 

 

Konkreta mål:

Du ska kunna resonera kring hur matematiska problem kan lösas

Du ska kunna använda dig av olika strategier för att lösa problem.

Du ska kunna redogöra för dina lösningar.

Du ska kunna ge förslag på alternativa metoder att lösa problem på.

Du ska kunna jämföra och värdera olika strategier.

 

Så här visar du dina kunskaper:

Du deltar aktivt i pardiskussionerna.

Du deltar aktivt i helgruppsdiskussionerna.

Du prövar olika strategier och resonerar om rimlighet och metoder.

Du redovisar dina lösningar, muntligt och skriftligt.

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
    Ma  4-6
  • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
    Ma  4-6
  • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
    Ma  4-6

Matriser

Ma
Problemlösning

Godtagbar
God
Utvecklad
Lösa problem
Strategier och tillvägagångssätt
Eleven löser enkla problem i situationer som hen känner igen på ett oftast fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till hur problemet ser ut. Eleven kan beskriva hur hen gör på ett ibland fungerande sätt och kan på ett enkelt sätt resonera om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen och hen kan bidra till att ge något förslag på ett alternativt tillvägagångssätt.
Eleven löser enkla problem i situationer som hen känner igen på ett fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till hur problemet ser ut. Eleven kan beskriva hur hen gör på ett fungerande sätt och kan på ett bra sätt resonera om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen och hen kan bidra till att ge något förslag på ett alternativt tillvägagångssätt.
Eleven löser enkla problem i situationer som hen känner igen på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till hur problemet ser ut. Eleven kan beskriva hur hen gör på ett väl fungerande sätt och kan på ett mycket bra sätt resonera om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen och hen kan bidra till att ge något förslag på ett alternativt tillvägagångssätt.
Föra och följa matematiska resonemang
I redovisningar och samtal kan eleven förklara hur hen tänkt och förstå hur andra tänkt när ni/vi diskuterar matematik, genom att ställa frågor och framföra samt bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och samtal kan eleven förklara hur hen tänkt och förstå hur andra tänkt när ni/vi diskuterar matematik, genom att ställa frågor och framföra samt bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och samtal kan eleven förklara hur hen tänkt och förstå hur andra tänkt när ni/vi diskuterar matematik, genom att ställa frågor och framföra samt bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Redogöra för tillvägagångssätt
Eleven kan göra enkla motiveringar och förklaringar/redovisningar till hur eleven löst problemet och följer ett resonemang runt andra elevers lösningar.
Eleven förklarar och motiverar redovisningar till hur eleven löst problemet och för resonemang runt andra elevers lösningar.
Eleven förklarar och motiverar redovisningar till hur eleven löst problemet och värderar och för resonemang vidare runt andra elevers lösningar med följdfrågor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: