Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik, HT år 4

Skapad 2017-09-03 20:31 i Pluggparadiset Uppsala
Grundskola 4 Matematik
Terminsplanering i matematik för årskurs 4, HT.

Innehåll

När?

Kapitel

Vad?

v. 34

Kapitel 1 -Taluppfattning

Rutiner, använda räknehäfte, systematik
Talområdet 0-10000, positionssystemet, talsorter, siffror och tal, storleksordna

v. 35

 

Tallinjer, problemlösning i par, arbetsblad, diagnos 1

v. 36

 

Blå/röda sidor, problemlösning i grupp, spel

v. 37

Kapitel 2 – Addition & subtraktion

Addition/subtraktion, likhetstecknet, additionsalgoritmen, arbetsblad, AG3, AG4

v. 38

 

Subtraktionsalgoritmen, närliggande tal, arbetsblad, AG3, AG4

v. 39

 

Problemlösning enskilt & i par, diagnos 2, AG3, AG4

v. 40

 

Blå/röda sidor, spel, AG3, AG4

v. 41

Kaptiel 3 - Geometri

Sträckor, m & cm, dm, mm, rimlighet

v. 42

 

Geometriska objekt och begrepp, omkrets, problemlösning i par

v. 43

 

Diagnos 3, blå/röda sidor, problemlösning i grupp, spel

v. 45

 

Utvärdering kap. 1-3, övning inför prov, arbetsblad, PROV 1 del A & B

v. 46

Kapitel 4 – Multiplikation & division

Addition/multiplikation, tabellträning, arbetsblad, AG 6

v. 47

 

Multiplikation/division, tabellträning, multiplikation med flersiffriga tal, arbetsblad, AG 6

v. 48

 

Kortdivision, tabellträning, AG 6, problemlösning i par

v. 49

 

Diagnos 4, blå/röda sidor, problemlösning i grupp, AG 6

v. 50

Kapitel 5 – Tabeller och diagram

Läsa av tabeller och stapeldiagram, rita diagram, problemlösning i par

v. 51

 

Diagnos 5, blå/röda sidor, problemlösning i grupp

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: