Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

No samt Teknik, HT årskurs 4

Skapad 2017-09-03 20:42 i Pluggparadiset Uppsala
Grundskola 4 Biologi Kemi Teknik NO (år 1-3) Fysik
Terminsplanering för höstterminen i årskurs 4, i ämnena biologi, kemi, fysik samt teknik.

Innehåll

Vecka

Biologi

Fysik

Kemi

Teknik

34

Vad är biologi?

 

 

 

35-36

Ekologi - ekosystem, biologisk mångfald, näringskedja, näringsväv

 

 

 

37-38

Naturtyp – sjön som ekosystem

PROV: Ekologi

 

 

 

39-43

 

 

Vad är Kemi?
Atomen, vattnets egenskaper, hållbar utveckling, ytspänning, aggregationsformer, lab (koppling till sh, mänskliga rättigheter)
PROV: Vatten

 

45

Naturtyp – havet som ekosystem

 

 

 

46-48

 

Året runt i rymden – solsystemet, dag/natt, månader, år, årstider (koppling till engelskan)
REDOVISNING: grupparbete

 

 

49-51

 

 

 

Tekniska system –hur de förändrats över tid, identifiera och analysera tekniska lösningar
(Koppling till Sv , instruerande text)
REDOVISNING: eget löpande band

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.
  Fy  4-6
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: