👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sätta upp mål och planera egen träning åk 7

Skapad 2017-09-03 21:47 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola 6 – 9 Idrott och hälsa
Under höstterminen från v.41 fram till och med v.46 kommer du att få sätta upp mål och planera någon form av träning riktad mot en målsättning.

Innehåll

Tid ca 5 veckor 

Mål  

 • Utmana dig själv och försöka uppnå ett träning- och hälsomål
 • Få kunskap om hur kroppen exempelvis fungerar vid träning, vila
 • att förebygga risker vid olika fysiska aktiviteter

 

Så här ska vi arbeta

 • Gå igenom att sätta upp mål vad ska man tänka på. 
 • Träna kondition och styrka
 • Prata och diskutera hälsa och hur exempelvis träning, kost, sömn påverkar kroppen
 • Prata och diskutera hur olika skador kan förebyggas, vikten med uppvärmning 

 

Bedömning:

I denna uppgift visar du om du har

 • Grundläggande kunskaper
 • Relativt goda kunskaper
 • Goda kunskaper

I att:

 • Sätta upp mål och planera för hälsoförbättringar och träning
 • Utvärdera aktiviteterna genom att föra underbyggda resonemang om hur och varför livsstilsförändringen/träningen har påverkat hälsan och den fysiska förmågan
 • Förebygga skador genom att förutse och beskriva risker som är förknippade med den livsstilsförändring/träning som genomförts.

 

I arbetsområdet har du även möjlighet att visa om du kan delta och anpassa dina rörelser till de lekar spel idrotter som kommer att genomföras.

 • Till viss del
 • Relativt väl
 • Väl

Under veckorna 45 till 50 ska du få planerna, genomföra och utvärdera en hälsoutmaning. Du deltar under idrottslektionerna och får även tid på lektionerna till att dokumentera din fysiska aktivitet. 

Vecka 41
Teoretisk genomgång, sätta upp två mätbara mål, göra förtest, komma igång och göra första delen av uppgiften.

Vecka 41-45
Träna mot specifika mål

Vecka 46 
Göra ett eftertest och utvärdering  

 

Uppgifter

 • Inlämning sätta upp mål

 • sätta upp mål utvärdering

 • sätta upp mål utvärdering

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  7-9
 • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
  Idh  7-9
 • Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.
  Idh  7-9
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
  Idh  7-9
 • Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa och sambandet mellan beroendeframkallande medel och ohälsa.
  Idh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.
  Idh  E 9
 • Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
  Idh  E 9
 • Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 9
 • Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
  Idh  E 9