Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på NO - kroppen

Skapad 2017-09-03 22:56 i Killebäckskolan 4-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Bara en beskrivning av hur jag har arbetat med läroboken koll på NO 5.
Grundskola 5 – 6 Biologi
Är du hungrig kurrar magen, och när man är trött gäspar man. Om man har sprungit så svettas man, och blir man rädd så slår hjärtat snabbare. Kroppen visar på olika sätt hur vi mår och vad vi behöver. När kroppen behöver något försöker den tala om det. Lyssna på din kropp: Är det mat eller sömn du behöver? Din kropp består av olika delar, till exempel hjärna, öron, lungor och ske- lett. Delarna kallas för organ. Som i en fabrik har alla delar i kroppen sin speci- ella uppgift. De arbetar för att få hela dig att fungera. Arbetet i kroppen är igång hela tiden, också just nu när du läser den här texten. Men vad är det som pågår där inne?

Innehåll

Syfte


Syftet med undervisningen om kroppen är att eleverna skall kunna: 

 • berätta om matens väg genom kroppen.
 • veta varför och hur vi andas. 
 • ge exempel på uppgifter som blodet har. 
 • förklara hur muskler och skelettet fungerar tillsammans. 
 • veta något om energi och hur vi använder den i kroppen.
 • ge exempel på något som händer med kroppen när man blir gammal. 

 

Undervisningens innehåll

Vad?

 • Vi kommer att gemensamt ha högläsning ur textboken. Varvat med egen läsning.
 • Vi kommer att arbeta med arbetsblad 
 • Vi kommer att se på faktafilmer 

 

Hur?

Du ska...

 • Läsa och aktivt följa med i texten
 • Självständigt kunna arbeta i aktivitetsboken och med arbetsbladen
 • Kunna diskutera innehållet utifrån NO-begreppen

Bedömning

 • Hur väl du formulerar dina svar i aktivitetsboken och på arbetsbladen och hur utvecklade dina resonemang är
 • Hur väl du formulerar dig i diskussion med andra 
 • Hur väl du hanterar NO-begreppen som tillhör kapitlet 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
  Bi  4-6
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Bi  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
  Bi  E 6
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Bi  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: