Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SALTKRÅKAN Språk Sagor och Berättande

Skapad 2017-09-04 09:05 i Kullegårdens förskola Partille
Kopiera mallen och byt namn på den till "teamplan för X avdelning hösten 2016"
Förskola
Vi vill inspirera och uppmuntra barnens kommunikation och samspel med hjälp av sagor, språk och berättande

Innehåll

 

 

VAR ÄR VI? 

Vi är i början av terminen med ny barngrupp. Barnen har behov av att skapa nya relationer och att tillsammans skapa ett gemensamt förhållningssätt. Sagor och berättande är något som vi ser väcker barnens nyfikenhet.

  • Varför ska vi arbeta med detta område? Hur uppkom det? Behov/intresse hos barnen?  

 VART SKA VI? 

Att alla ska känna sig trygga, vara delaktiga och visa empati mot varandra

Vi har valt att använda oss av sagor, läsning och berättande för att uppnå målet

"Förskolan ska sträva mot att varje barn utvecklar sin förmåga att

uttrycka sina tankar och åsikter och därmed får möjlighet att påverka sin situation

förstå och handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av sammarbete och beslutsfattande"

  • Vilket syfte har vi med att arbeta med detta arbetsområde eller projekt? 
  • Vilka mål i LpFö ska vi arbeta mot?
  • Hur kopplar vi detta arbetsområde till målen vi satte upp i vår teamplan?
  • Hur kopplar vi detta till målet vi satte upp i likabehandlingsplanen?

Vad händer i verksamheten när målet är nått? Hur ser vi det? 

 

HUR GÖR VI?

  • Sammanfatta vilka arbetsmetoder vi tänker använda 
  • Hur ska vi dokumentera? Vem har ansvar?

 

 

Stödfrågor för veckoreflektion när arbetslaget har veckoplanering:

(denna veckoreflektion/planering skrivs inte på Skolbanken! Klicka på personalgruppen, fliken "planering". Klicka på avdelningens teamplan. Längst ner på sidan, under er teamplan, hittar du avsnittet "Reflektion och analys". Skapa ett nytt inlägg varje vecka.)

 

VAR ÄR VI? HUR BLEV DET?

Vad har vi dokumenterat den här veckan?Vad intresserade barnen? Vad och hur gjorde barnen? Hur vet ni det? Hur påverkade miljön? 

Vilka reflektioner får vi pedagoger? Vilka nya tankar har väckts?

 

VART SKA VI?  

Vad ska i prioritera nästa vecka och varför?

Vad ska vi erbjuda barnen nästa vecka utifrån vad vi sett i dokumentationen?

 

HUR GÖR VI?

Hur ger vi tillbaka till barnen?

Konkret; planering av veckan.

Hur dokumenterar vi? Vem tar ansvar?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: