👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Onsdagkväll strax före sju

Skapad 2017-09-04 09:47 i Bohusskolan Ale
Under de första veckorna ska vi läsa boken Onsdagkväll strax före sju. Ni kommer att läsa, diskutera och göra en slutuppgift där ni visar på era förmågor och kunskaper kring att läsa och diskutera ungdomslitteratur.
Grundskola 9 Svenska Svenska som andraspråk
Under de första veckorna ska vi läsa boken Onsdagkväll strax före sju. Ni kommer att läsa, diskutera och göra en slutuppgift där ni visar på era förmågor och kunskaper kring att läsa och diskutera ungdomslitteratur.

Innehåll

Information

Under de första veckorna ska vi läsa boken Onsdagkväll strax före sju. Ni kommer att läsa, diskutera och göra en slutuppgift där ni visar på era förmågor och kunskaper kring att läsa och diskutera ungdomslitteratur.

En gång i veckan kommer vi ha boksamtal i grupper där det är viktigt att vara förberedd. En i gruppen är sekreterare och skriver ner gruppens tankar i ett worddokument och skickar till mig och de andra i gruppen.

Diskussionsgrupper

 • Victoria, Joel, Alvin
 • Edolin, Edvin, Catalina
 • Amanda, Gihan, Maysam, Oliver
 • Arnes, Anton, Jonathan, Natalie

Tidsplan

v. 36 Intro och högläsning

v.37 Läs 5-69. Diskussion och loggboksskrivande

v. 38 Läs 70-140. Diskussion och loggboksskrivande

v. 39 Läs 141-206. Diskussion och loggboksskrivande

v. 40 Slutuppgift

Material

Frågor Onsdagkväll

Uppgifter

 • Slutuppgift Onsdagkväll strax före sju

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  SvA  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  SvA  7-9
 • Skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och skilda delar av världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  SvA  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  SvA  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  SvA  7-9
 • Ord och begrepp från skolans ämnen och vardagsspråk samt nya ord i språket, till exempel lånord.
  SvA  7-9