👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 4

Skapad 2017-09-04 11:15 i Danmarks skola Uppsala
Avprickning på innehållet i diagnoserna.
Grundskola 4 Matematik
I årskurs 4 kommer vi arbeta med det matematiska innehållet som ingår i Pixel 4A och 4B.

Innehåll

Arbetsområden:

Heltal, däribland negativa tal.

Statistik (avläsning och tolkning av olika diagram)

Decimaltal (tiondelar och hundradelar)

Geometri (geometriska figurer och dess egenskaper)

Mätning (längd, omkrets, area och skala)

Bråk (hur stor del samt addition och subtraktion med bråk)

Multiplikation och division

Mönster (mönster med figurer och tal)

 

Det här ska du visa att du kan:

Visa dina kunskaper inom alla delområden.

Muntligt och skriftligt förklara hur du tänker.

Redovisa dina uppgifter skriftligt.

Förstå och använda ett matematiskt språk.

Så här arbetar vi:

Vi arbetar främst med läromedlet Pixel, men vi kommer även att arbeta med problemlösning i par samt praktiska mattespel och mattelekar.

Vi har gemensamma genomgångar och diskussioner.

För att befästa kunskaperna ytterligare får alla en matteläxa i programmet Nomp varje vecka; anpassad efter den nivå man befinner sig på.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Matris Pixel åk 4

Fortfarande osäker
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Heltal (kap 1)
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
Grundläggande och godtagbara kunskaper kring positionssystemet, negativa tal, addition, subtraktion, multiplikation och division.
Välutvecklade och mer än godtagbara kunskaper kring positionssystemet, negativa tal, addition, subtraktion, multiplikation och division.
Statistik (kap 2)
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
Grundläggande och godtagbara kunskaper kring att avläsa och tolka tabeller och diagram. Ta reda på typvärde och median.
Välutvecklade och mer än godtagbara kunskaper kring att avläsa och tolka tabeller och diagram. Ta reda på typvärde och median.
Decimaltal (kap 3)
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
Grundläggande och godtagbara kunskaper kring tiondelar och hundradelar, talmönster knutna till decimaltal, addition och subtraktion av decimaltal samt göra överslagsberäkningar och avrundningar.
Välutvecklade och mer än godtagbara kunskaper kring tiondelar och hundradelar, talmönster knutna till decimaltal, addition och subtraktion av decimaltal samt göra överslagsberäkningar och avrundningar.
Geometri (kap 4)
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
Grundläggande och godtagbara kunskaper kring olika figurers egenskaper, symmetri, parallellförskjutning, rotation och vinklar.
Välutvecklade och mer än godtagbara kunskaper kring olika figurers egenskaper, symmetri, parallellförskjutning, rotation och vinklar.
Mätning (kap 5)
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
Grundläggande och godtagbara kunskaper kring att mäta längder, omkrets och area.
Välutvecklade och mer än godtagbara kunskaper kring att mäta längder, omkrets och area.
Skala (kap 5)
 • Ma  4-6
Grundläggande och godtagbara kunskaper kring begreppet "skala" .
Välutvecklade och mer än godtagbara kunskaper kring begreppet "skala" .
Bråk (kap 6)
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
Grundläggande och godtagbara kunskaper kring: -vad bråk innebär -att skriva bråk på olika sätt samt jämföra bråk -att addera och subtrahera bråk
Välutvecklade och mer än godtagbara kunskaper kring: -vad bråk innebär -att skriva bråk på olika sätt samt jämföra bråk -att addera och subtrahera bråk
Multiplikation och division (kap 7)
Grundläggande och godtagbara kunskaper kring: -multiplikation med flersiffriga tal -sambandet mellan multiplikation och division -division med flersiffriga tal -textuppgifter
Välutvecklade och mer än godtagbara kunskaper kring: -multiplikation med flersiffriga tal -sambandet mellan multiplikation och division -division med flersiffriga tal -textuppgifter