👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokstavsarbete

Skapad 2017-09-04 11:29 i Tegelbruksskolan Falun
Grundskola 1 Svenska
Under året i klass ett kommer vi att jobba med alla bokstäverna i alfabetet. Vi lär oss hur bokstäverna låter och hur de skrivs. Vi kommer att sjunga sånger, läsa ramsor, bilda ord, bygga meningar och skapa bilder kring bokstäverna.

Innehåll

Syfte - Varför ska du jobba med detta?

Jag vill att du ska ....

 • Skapa intresse för bokstäver och det skrivna språket
 • Öka din språkliga medvetenhet
 • Bli medveten om varför det är viktigt att läsa och skriva
 • Träna på din förmåga att berätta och samtala i grupp
 • Få möjlighet att reflektera över ditt eget lärande

 

Konkretisering av mål

När vi är färdiga med bokstavsarbetet ska du:

 • kunna namn och ljud på alla bokstäverna i alfabetet
 • veta hur alla bokstäver skrivs samt tränat på att forma bokstäverna på rätt sätt
 • veta om bokstaven är i början, i mitten eller i slutet av alfabetet
 • kunna rimma
 • kunna ljuda ihop bokstäver till korta ord

 

Arbetssätt

 • genomgångar
 • arbetsblad och arbetsböcker
 • läsa ramsor och sjunga sånger med rim
 • jobba med pedagogiska program på IPAD
 • se på film
 • skapa med hjälp av bokstäverna i alfabetet
 • samtala, visa och berätta i par och grupp

 

Bedömning

Du visar vad du kan:

 • vid genomgångar
 • löpande under ditt arbete i klassrummet
 • när du visar och berättar i par och grupp

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3