Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Källkritik

Skapad 2017-09-04 12:11 i Frösåkersskolan Östhammar
Källkritik
Grundskola 9 Svenska
Det är viktigt med källkritik!

Innehåll

Källors trovärdighet och relevans

Syfte

Eleverna tränar på att värdera olika källor utifrån trovärdighet och relevans.

 

Din uppgift nu går ut på att skriva kortfattat hur du resonerar och vilka källor du värderar som mest trovärdiga så jag kan ta del av dina tankar. Du ska resonera utifrån detta urval av källor:

Vad är frågeställningen?

Frågan du ska utgå från är: är energidrycker farligt eller inte? Innan du börjar resonera måste du veta vilka ord och begrepp du behöver känna till för att föra ett resonemang på bredden. Här nedan kommer du få lära dig mer om hur du gör.

När du granskar en källa bör du tänka på följande frågor. Dessa frågor ska du alltid använda, oavsett om du använder källor från bibliotek, tidningar, läromedel eller Internet.

1. Vem är källans upphovsman?

 • Myndighet? Organisation? Företag? Forskare? Professionell yrkesperson? Privatperson? Någon som behärskar ämnet? Någon du litar på?

2. Till vem vänder sig källan?

 • Vilken målgrupp har källan? Riktar den sig till allmänheten eller till en speciell grupp i samhället?
 • Är källan grundläggande eller komplicerad?
 • Passar källan dig och det du ska använda den till? (Behöver du till exempel åsiktstexter eller grundläggande fakta?)

3. I vilket syfte har källan tillkommit?

 • Informera? Presentera fakta? Övertyga om en åsikt? Påverka en opinion? Sälja något? Underhålla?

4. När kom källan till?

 

5. Har källan tendens? Är den vinklad på något sätt?

 • På vilket sätt används fakta? Hur framställs åsikter? Vilken fakta presenteras? Används värdeladdade ord?

6. Hänvisar upphovsmannen till vetenskaplig forskning?

 • Vilka referenser använder sig upphovsmannen av? Är de tillförlitliga?

7.. Vad är det för sorts webbplats?

 • Webbshop? Blogg? Diskussionsforum? Reklamfinansierad sajt?

8. Är webbsidan skapad av en organisation, myndighet, företag eller privatperson?

 • Tänk på att privatpersoner och företags hemsidor kan vara tendentiösa. Privatpersoners hemsidor är ofta värdeladdade och företagens hemsidor fungerar ofta som reklam.

9. Ger webbsidan ett seriöst intryck?

 • Finns det kontaktinformation och fungerar länkarna?
 • Uppdateras hemsidan regelbundet? Är den uppdaterad nyligen?
 • Stämmer fakta som presenteras?
 • Är texterna skrivna med ett välformulerat språk? Finns värdeladdade ord, eller ett föraktfullt tonfall?
 • Hänvisar källan till pålitliga referenser?

10. Välj alltid källor på Internet som redovisar information om så många av följande punkter som möjligt:

 • Namn på den eller de som står bakom källan.
 • Information om vem upphovsmannen är (till exempel yrke eller annan expertis i ämnet som behandlas).
 • Vilka organisationer eller företag upphovsmannen eventuellt arbetar för eller är medlem i.
 • Kontaktuppgifter till upphovsmannen eller någon annan som står bakom webbsidan.
 • Datum när sidan gjordes och när den senast uppdaterades.
 • Referenser och källhänvisningar till källor med hög tillförlitlighet.
 • Anledningen till varför sidan skapats (en ”om-sida”).
 • Vem sidan riktar sig till.

 

 

Här har du några förslag på fraser du kan använda i din skriftiga sammanställning:

 • Källan tog upp både för och nackdelar med …. Källan tog bara upp information ur ett perspektiv vilket betyder att…
 • Källan är trovärdig för att avsändaren är… Sidan är mindre trovärdig för att… Avsändarens uppgift är att ….
 • Jag kan se att källan är vinklad/ovinklad för att…. Det betyder att den är tendentiös för att det finns värderingar.
 • Texten försöker få oss påverkad att…
 • Värderingarna är personliga/objektiva….och det syns bl a på…
 • Sidan uppdaterades senast vilket säger mig att…
 • Språket på sidan är… och det gör att… Det kan t ex se ut så här: ”…”
 • Språket passar för…
 • Första- eller andrahands källorna är dessa och det betyder att…
 • Det saknas källor vilket innebär att…
 • Följande fakta i artikeln är fel ”…” … och det betyder att…
 • Det saknas information kring…
 • Texten stämmer mot frågeställningen
 • Av vad jag kan om området så är detta rätt/fel. Jag har t ex fått lära mig att…
 • Dessa artiklar kompletterar varandra på följande sätt… vilket betyder att

Uppgifter

 • Är energidrycker farligt eller inte?

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: