Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Återberättande text

Skapad 2017-09-04 12:53 i Fria Maria Barnskola Grundskolor
Arbetar med läromedlet Klara Svenskan. Den här pp:n behandlar området Återberättande text.
Grundskola 4 Svenska
Har du känt den där bubblande känslan av att vilja berätta något du varit med omför alla? Eller den där känslan av att inte vilja berätta för någon, utan bara skriva ner vad som hänt i en hemlig bok, eller i din dagbok... När du berättar eller skriver om något som har hänt dig själv eller någon annan, kallas det för återberättande. Du kan återberätta en bra film du sett, eller ett besök på en djurpark eller vad du gjort på rasten. Ofta återberättar vi händelser varje dag utan att vi tänker på det. Området är indelat i tre: Tala Skriva Läsa

Innehåll

 

Undervisning

Du kommer att få arbeta med läromedlet "Klara Svenskan". Vi kommer att läsa olika texter. Du kommer att få skriva återberättande texter och du kommer att få berätta om händelser. Det är väldigt viktigt med den kronologiska ordningen.

En gång per vecka kommer klassen att arbeta med språklära med Olle för att få grepp om grammatik och språkets olika delar.

Bedömning

Du kommer att bli bedömd utifrån det du producerar på lektioner, på de texter du skriver och de samtal du kommer att föra.

Mål

Tala:

* Återberätta i kronologisk ordning

* Hålla dig till ämnet

* Använda varierande tidsord

* Tala tydligt

 

Läsa:

* Urskilja den återberättande textens struktur

* Förutspå textens handling

* Reda ut oklarheter i texten

* Ställa frågor till texten

* Sammanfatta huvuddragen i det du läst

 

Skriva:

* Skriva rubrik, inledning och avslutning

* Hålla dig till ämnet

* Skriva i kronologisk ordning

* Skriva med varierande tidsord

* Dela upp din text i stycken

* Skriva med verben i preteritum

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: