Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stubben NF Normer och Värden 2017

Skapad 2017-09-04 13:06 i Ladugårdsmarkens förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
I värdegrundsarbetet arbetar vi kontinuerligt i både vardagen och i planerade aktiviteter med olika metoder för att befästa alla människors lika värde och vikten av att visa empati och respekt i vardagen. Med grund i barnkonventionen använder vi många olika uttrycksformer och språk såsom berättelser i böcker, film, rollspel, dramatiseringar, samtal, bilder och musik. När saker i vardagen händer förs även dialog mellan barn och vuxna om vad som hänt och hur det känns. Som personal är vi goda förebilder genom att vara medskapande vuxna i barnens vardag.

Innehåll

Läroplansmål

 - förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra

 - respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö

Planerade insatser

Vi behöver vara närvarande pedagoger i barnens lek och vardag genom att hjälpa dem i olika situationer som uppstår under dagen. 

Förväntade effekter

Att barnen kan vänta på sin tur, att de kan hjälpa en kompis, att barnen lyssnar när vi säger till i konflikter.

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: