Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Atomer, joner och kemiska reaktioner

Skapad 2017-09-04 13:07 i Thunmanskolan Knivsta
Grundskola 7 – 9 Kemi
I det här momentet knyts säcken ihop! Genom fördjupade kunskaper om atomens byggnad och periodiska systemet ges du bättre förutsättningar att förstå varför och hur kemiska reaktioner sker.

Innehåll

När du är färdig med det här området ska du:

 • kunna namnet på partiklarna i atomen och vilken laddning de har
 • kunna förklara varför atomer är oladdade
 • veta vad atomnumret visar
 • veta hur grundämnena är ordnade i det periodiska systemet
 • veta vad elektronskalen kallas och hur många elektroner de har plats för
 • kunna vilken skillnad det är på grupp och period
 • kunna ange kemiska egenskaper för alkalimetaller, halogener och ädelgaser
 • kunna berätta hur joner bildas och ge exempel på vanliga joner
 • veta skillnaden mellan en atom och en jon
 • kunna namn och laddningstal för några positiva och negativa joner
 • veta vad en jonbindning är
 • kunna redogöra för metallernas typiska egenskaper
 • kunna beskriva några viktiga metaller och vad de används till
 • kunna ge exempel på hur metaller framställs
 • veta att syror kan avge vätejoner och att baser kan ta upp vätejoner
 • förklara vad som sker vid en neutralisation och en utspädning
 • kunna beskriva vad som är typiskt för ett salt
 • redogöra för hur ett salt kan bildas
 • Veta att salter består av positiva och negativa joner som hålls samman av elektriska krafter
 • kunna ge exempel på några salter och deras egenskaper
 • veta hur rost bildas och hur man kan förhindra att rost uppkommer

 

Hur ska vi arbeta?

 • genomgångar och diskussioner
 • laborativa moment och skriftliga rapporter (resultat och slutsats)
 • instuderingsuppgifter, bergreppslista 
 • kortare filmer
 • Skriftligt prov v 49, kap 5 - atomer, joner och kemiska föreningar

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Kemiska processer vid framställning och återvinning av metaller, papper och plaster. Livscykelanalys av några vanliga produkter.
  Ke  7-9
 • Olika faktorer som gör att material, till exempel järn och plast, bryts ner och hur nedbrytning kan förhindras.
  Ke  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
  Ke  7-9
 • Gruppering av atomslag ur ett historiskt perspektiv.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: