👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

This is me - this is you What's Up 7

Skapad 2017-09-04 13:20 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 Engelska

Innehåll

Mål för elev

Du ska bli bättre på att förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter, samt på att formulera dig och kommunicera i tal och skrift.

Innehåll

Du kommer att arbeta med avsnittet This is me – this is you i What’s Up 7.

Genomförande

Vi jobbar med texter och ord och fraser genom att läsa, översätta, ställa och svara på frågor, använder texterna som utgångspunkt för skrivande, diskussioner och andra uppgifter. Vi jobbar med olika grammatiska moment, har genomgångar och tränar genom att göra olika arbetsuppgifter.

 • Starter: TB p. 14-15, WB p. 20-21
 • Life as a twin: TB p. 16-17, WB p. 22-26
 • We're all different: TB p. 18-19, WB p. 27-30
 • E -mails from the heart: TB p. 20-21, WB p. 31-35
 • Substantiv/nouns, Do-omskrivning/do-construction: TB p. 118, 129, WB p. 130-133, 158-160
 • Enkelt presens/simple present, TB p. 123, 130, WB p, 144-146, 160-163

 

Redovisning

Redovisning sker genom muntliga förhör och ett prov i slutet av perioden där man får visa att man kan höra och förstå, läsa och förstå, skriva på engelska och att man lärt sig ord och fraser från avsnittet och grammatiken vi har jobbat med. Under arbetets gång får man också chansen att visa att kan utrycka sig muntligt och skriftligt genom olika övningar och uppgifter.

Koppling till styrdokumenten

Tala, skriva och samtala . Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner. . Samtal och diskussioner samt argumentation.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Sånger och dikter.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9

Matriser

En
Bedömningen gäller

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Ämne
Förmågan att uttrycka sig i skrift
Eleven formulerar sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
Eleven formulerar sig relativt varierat, relativt tydligt, relativt sammanhängande och med visst flyt.
Eleven formulerar sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande samt med flyt.
Ämne
Förmågan att förstå tal
 • En  A 9
 • En  A 9
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo. Du förstår huvudinnehållet i det som sägs om talet är tydligt och rör vardagsfrågor.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo. Du förstår, sammanfattar och kommenterar helheten i längre framställningar i tydligt talad engelska.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo. Du förstår, sammanfattar och kommenterar det mesta som sägs, även om det rör obekanta ämnen.