Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Reklam

Skapad 2017-09-04 13:35 i Vaksalaskolan Uppsala
Vi kommer att arbeta med att kombinera text och bild på ett säljande sätt, det vill säga hur man påverkar med bilder genom massmedier och reklam.
Grundskola 8 Svenska
Vi kommer att arbeta med reklam; vad reklam egentligen är och hur man gör för att kombinera text och bild på ett säljande sätt. Vi kommer att arbeta både med analys och filmskapande. Även hur man bäst skapar en säljande annons och vilka ideal man kan hitta i reklam.

Innehåll

Vad ska vi lära oss?

Vi kommer att lära oss hur man skapar säljande annonser genom att kombinera text och bild. Vi kommer även att gå igenom hur reklam är uppbyggt för att påverka oss, vilka ideal som finns i reklam och hur man skapar en annons för att nå en speciell målgrupp.

Vilka förmågor kommer att bedömas?

Förmågan att urskilja budskap, analysera och tolka text och bild i reklam, både på nätet och i TV. Förmågan att skapa texter där ord och bild samspelar. Förmågan att använda ord och begrepp som uttrycker känslor och åsikter, anpassat för reklam och propaganda. Förmågan att urskilja etiska och moraliska aspekter på integritet, så som könsroller och ideal, i reklam och propaganda.

Hur ska vi lära oss detta?

Vi kommer att diskutera och analysera reklam både tillsammans och enskilt. Vi kommer att få lära oss vad reklam är och hur den påverkar oss. Området avslutas med att ni lämnar er enskilda uppgift, era bildanalyser och gruppens reklamfilm redovisas.

Hur visar vi att vi lärt oss?

Vi visar vad vi lärt oss genom att delta aktivt i diskussioner och genomgångar, och genom att utföra alla uppgifter efter bästa förmåga. 

Uppgifter

 • Analys av reklam

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika sammanhang.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Kunskapskrav Svenska åk 7-9

Tolka, analysera
Att utifrån egna kunskaper kunna beskriva och tolka olika reklambilders budskap, uppbyggnad och innehåll.
Du kan ge enkla omdömen om innehållet i text och bild och hur de är uppbyggda.
Du kan ge utvecklade omdömen om innehållet i text och bild och hur de är uppbyggda.
Du kan ge välutvecklade omdömen om innehållet i text och bild och hur de är uppbyggda.

REKLAMFILM

Förtydliga texters budskap
Att kunna kombinera olika texttyper med estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar
Du kan på ett ganska bra sätt använda bilder eller andra konstnärliga uttryck och medier tillsammans med dina texter för att göra dina budskap starkare och mer levande.
Du kan på ett bra sätt använda bilder eller andra konstnärliga uttryck och medier tillsammans med dina texter för att göra dina budskap starkare och mer levande.
Du kan på ett mycket bra sätt använda bilder eller andra konstnärliga uttryck och medier tillsammans med dina texter för att göra dina budskap starkare och mer levande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: