Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik och naturvetenskap

Skapad 2017-09-04 13:44 i Gemensamt i Ludvika Ludvika
En gemensam mall för planeringsarbetet på förskolorna inom Lorensberga förskoleområde i Ludvika kommun.
Förskola
Vi kommer under höstterminen jobba med trygghet, naturvetenskap och teknik.

Innehåll

BAKGRUND

Eftersom vi har skolat in nya barn här på Kotten så kommer vi att jobba med tryggheten så barn och personal blir trygga med varandra.

Vi har valt att ha teknik och naturvetenskap som mål under höstterminen 2017. Vi har sett ett stort intresse för kroppen när vi har sjungit och pratat om den. Vi har sett ett stort intresse för teknik och fysik i och med forskarrummet som vi har iordningställt när vi har observerat och lyssnat på barnen.

Den kunskap vi har sett hos ett flertal barn är att de kan peka ut öga, näsa, mun, öra m.m. på sitt eget ansikte.   

 

MÅL

Syfte är att barnen utifrån sin egen nivå och intresse ska få möjlighet att utforska olika vardagstekniker och naturvetenskap.

 

METOD

Vi kommer att börja att jobba och prata om ansiktet.

Vi använder oss av forskarrummet där vi har tillgång till olika hjälpmedel för att utforska vardagsteknik. Vi kommer att prata om kroppsdelar och tränar även dessa när vi har rörelsepass.

Vid behov kommer vi att dela in barnen i mindre grupper för att lättare kunna göra olika aktiviteter, vi får större möjlighet att lyssna, observera och diskutera i mindre grupper.

Under projektets gång kommer vi att lyssna, observera och diskutera för att få fram barnens intresse och på det viset får barnen inflytande och kan vara med och påverka projektet. 

 

DOKUMENTATION

Vi personal dokumenterar barnens utveckling genom att ta kort, skriva och göra inlägg på Unikum.

 

UTVÄRDERING/UPPFÖLJNING

Vi utvärderar under projektets gång utifrån den dokumentation vi har. Med hjälp av dokumentationen reflekterar vi hur vi ska gå vidare med projektet.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: