👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pengar, pengars värde och olika betalningsformer

Skapad 2017-09-04 14:16 i Åsaskolan F-2 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 2 SO (år 1-3)

Vad kostar en liter mjölk?
Hur kan vi betala för olika varor och tjänster?

Vi kommer att arbeta med pengar, vad man kan använda dem till, deras värde och olika betalningssätt.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

I det arbetsområdet ska du lära dig att:

 • förstå varför vi har pengar
 • förstå hur pengar kan användas
 • ge exempel på olika betalningssätt som finns
 • söka information på Internet
 • reflektera kring information från Internet

Bedömning - vad och hur

Följande kommer att bedömas:

 • din förmåga att beskriva olika betalningssätt
 • din förmåga att beskriva vad några vanliga varor och tjänster kostar
 • din förmåga att söka och reflektera över information på Internet


Hur:

 • Jag lyssnar på dig när du samtalar kring vad du har lärt dig.
 • Jag läser det du skriver.
 • Jag tittar på dina bilder.

 

Undervisning och arbetsformer


Så här kommer vi att arbeta:

- Du kommer att få delta i diskussioner.

- Du kommer att få titta på faktafilmer.

- Du kommer att få undersöka vad några vanliga varor och tjänster kostar med hjälp av internet/reklam.

 

 

Begrepp

Här är några exempel på begrepp som vi kommer att möta i vårt arbetsområde:

 • kontanter
 • mynt/sedlar
 • inkomst
 • utgift
 • skatt
 • medier

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
  SO  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver även några olika betalningsformer och anger vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
  SO   3
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  SO   3