👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska

Skapad 2017-09-04 14:20 i Rävekärrs grundsärskola Mölndals Stad
Vi kommer att arbeta med enkla fraser och uttryck som kan användas i vardagliga situationer.
Grundsärskola 4 – 6 Engelska
Vi kommer att arbeta med vardagliga hälsnings-, avskeds- och artighetsfraser, frågor och svar, korta fraser om vardagliga ämnen (antal, färger, kroppsdelar, kläder).

Innehåll

Förmågor att utveckla i ämnet engelska:


 • kunna uttrycka sig i tal och samtal med ord, fraser och meningar som är användbara i vardagliga situationer
 • kunna förstå innehållet i enkel talad engelska och enkel text
 • kunna skriva enkel text
 • kunna använda sig av de nya ord vi tränat på

I undervisningen kommer vi att:

 • utföra enkla rollspel
 • arbeta med bilder och ordkort 
 • använda orden vi arbetat med i vardagsnära sammanhang
 • lyssna på olika talade situationer och själva skapa enkla dialoger och samtal
 • se filmer anpassade till vår kunskapsnivå
 • skriva enkla texter och meddelanden
 • läsa enkla texter

Jag kommer att bedöma din förmåga att kunna:

 • säga vardagliga hälsnings-, avskeds- och artighetsfraser
 • orden vi arbetat med
 • frågeord, frågor och svar
 • korta fraser om vardagliga ämnen
 • berätta om dig själv 

Du visar vad du kan genom att kunna:

 • säga vardagliga fraser
 • orden vi arbetat med
 • ställa frågor och svar
 • berätta om dig själv

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå innehållet i talad engelska och i olika texter,
  En
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga hälsnings-, avskeds- och artighetsfraser.
  En  4-6
 • Frågeord, frågor och svar
  En  4-6
 • Presentation av den egna personen, vardagen och närmiljön.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
  En  4-6
 • Ord och ordbilder, till exempel på skyltar och i reklam.
  En  4-6
 • Ord och ordbilder.
  En  4-6
 • Familjeliv och vardag i delar av världen där det engelska språket används.
  En  4-6