👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bygga Ficklampa

Skapad 2017-09-04 14:25 i Kristinedalskolan Stenungsund
Med hjälp av batterier, sladdar och annat material skall du bygga en ficklampa.
Grundskola 4 – 6 Fysik Teknik
Du kommer lära dig om elektricitet och visa dina kunskaper genom att konstruera en ficklampa.

Innehåll

 

Syfte

Syftet med det här arbetsområdet är att:

 • Träna på att göra undersökningar inom området elektricitet.
 • Använda begrepp, modeller och teorier för att förklara elektricitet
 • Använda tekniska begrepp för att samtala om elektriska apparater.
 • Analysera tekniska lösningar utifrån funktion och ge förslag på hur problem och behov kan lösas och förbättras.

Arbetssätt

. Du kommer få göra en ficklampa och då också visa att du kan göra skisser och ritningar. Du kommer också få träna på att motivera varför du gjorde din ficklampa som du gjorde.

Mål och bedömning

Jag kommer följa ditt arbete och bedöma hur du når målen:

 • Skapa en ritning av din idé med korrekta måttangivelser.
 • Om du gör förändringar i din modell skall du kunna göra samma förändringar i din ritning.
 • Kritiskt granska din modell och kunna ge förslag på förbättringar.
 • Tillämpa dina kunskaper om elektriska kretsar i ficklampan.

Redovisningsform

Dokumentation av arbetet med:

 • Ritning av ficklampan med korrekta måttangivelser.
 • Kopplingsscheman med kommentarer.
 • Kort text om arbetets gång samt  förslag på vad som skulle kunnat göras bättre.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Fy  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
  Fy  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  E 6
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6