👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ämnen runt omkring oss

Skapad 2017-09-04 14:27 i Irstaskolan Västerås Stad
Arbetsområde utifrån kapitlet " Ämnen runt omkring oss" i boken Koll på NO 6.
Grundskola 6 Kemi
I det här arbetsområdet ska du få lära dig om olika ämnen som finns runt oss. Du ska också få lära dig om varför vissa material rostar, hur malmbrytning går till och vad kolets kretslopp är för något.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Du har nu möjlighet att lära dig om:

* var kol finns i naturen

* man kan säga att olja är ett fossil

* vad det är för skillnad på bergart och mineral

* vad ett grundämne är

* viktiga metaller som vi människor behöver

Hur ska vi lära oss detta?

Vi ska läsa i faktaboken, se på faktafilmer, diskutera och arbeta med instuderingsfrågor

Vad som kommer att bedömas:

Läraren bedömer din förmåga att:

* dokumentera en undersökning

* med hjälp av kemiska begrepp förklara ämnens egenskaper och sammanhang

*resonera om malmbrytningen och människans påverkan på naturen (hållbar utveckling)

 

Hur du får visa vad du kan:

Du har chans att visa vad du kan när vi diskuterar och i din dokumentation samt när vi genomför ett skriftligt prov (alternativt muntligt).

Lärardel - kopplingar till läroplanen

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
  Ke  4-6
 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
  Ke  4-6
 • Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Ke  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp.
  Ke  A 6
 • I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
  Ke  A 6

Matriser

Ke
Ludvika Pedagogisk planeringsmall

PÅ väg mot E
Betygskriterier för betyget E i slutet av årskurs 6
Betygskriterier för betyget C i slutet av årskurs 6
Betygskriterier för betyget Ai slutet av årskurs 6
Dokumentera undersökningar
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Kemiska sammanhang
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp.
Kemiska samband & hållbar utveckling
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
I utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.