Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Så styrs Sverige, ekonomi och arbete

Skapad 2017-09-04 14:45 i Fria Maria Barnskola Grundskolor
PP kopplad till samhällskunskapsboken Puls, kapitel Demokrati
Grundskola 5 Samhällskunskap
Du kommer att arbeta med området Så styrs Sverige, ekonomi och arbete under vecka 35-43. Viktiga begrepp: Demokrati Partipogram Diktatur Statsminister Regering Riksdag Kommunfullmäktige Partier Partiprogram Arbete Pengar Ekonomi Skatt Sparande Lagar Regler Domstol

Innehåll

Innehåll

Mål:

Målet med arbetet är att du efter avslutat arbetsområde ska ha en större förståelse för hur Sverige styrs, hur du kan vara med och påverka och hur samhället hålls ihop och delas upp av ekonomi och lagar.

Undervisning:

Framförallt kommer vi att utgå från boken Samhällskunskap och faktafilmer från NE.se. Du kommer att få delta i genomgångar och diskussioner om hur Sverige styrs. Du kommer i grupp få skriva ett partiprogram med några valfrågor och sedan presentera detta. Du kommer att få göra ett arbete i par där ni utifrån en budget ska skapa ett hållbart liv. Individuella skriftliga uppgifter och ett avslutande prov kommer också att genomföras.

Vi kommer fortlöpande arbeta med läxan Fem att ta hem. Inlämning gäller varannan vecka och den första ska lämnas in vecka 39. Information om detta kommer i separat utskick. 

 

Bedömning:

Diskussioner

Presentationer

Begrepp

Prov vid arbetetsområdets slut

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
  Sh  4-6
 • Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.
  Sh  4-6
 • Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
  Sh  4-6
 • Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
  Sh  E 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
  Sh  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
  Sh  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: