Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tingeling tåget

Skapad 2017-09-04 15:15 i Ellös förskola Orust kommun
Titel på temat/projekt
Förskola
Rytmik, en koppling mellan musik och rörelse

Innehåll

Rytmik är en koppling mellan musik och rörelse

Musik handlar mycket om känslor och upplevelser.

Man tränar sin motorik genom kroppsliga övningar, rörelsesånger och fingerramsor. Vi får med både fin och grovmotoriken

Barnen får dansa och röra sig till musiken, spela rytmer själv, klura ut rörelser för fingrarna och även sitta lugnt och lyssna. De gör det tillsammans med andra barn och vuxna vilket inbjuder till samspel med andra.

 

Våra mål:

Vi strävar efter att varje barn utvecklar:

* sin skapande förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång, musik, dans och   drama

* sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära

* sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning

Arbetssätt - genomförande: Hur gör vi?

Tingelingtåget anländer till Biet ett par dagar i veckan

Med tingelingtåget åker vi till olika platser ex kroppen bondgården och havet.

På de olika stationerna som vi kommer till sjunger, dansar och ramsar vi med sånger och ramsor som passar de platser vi kommer till

 

UTVÄRDERING - hur blev det?

Normer och värden

Vi har genom sång och musik utvecklad barnens förstelse för de demokratiska värderingar så som att, samtala i grupp och vänta på sin tur

Hjälpa och respektera varandras olikheter, så som ålder språk och kön. Allas lika värde                                                                                          

 

Utveckling och lärande;

Barnen har hittat en trygghet i sig själva och i gruppen genom musiken. Dom vågar  ta större del i samlingar och uttrycka sina frågor och åsikter

Barnen har genom bildstöd ökat sin förståelse för ordet och dess betydelse .

Våra olika resmål och experiment har ökat barnens intresse för bland annat miljön.

 

Barns inflytande

Många av barnen har blivit inspirerad och stärkta så att de frågar efter sånghäften och bilder för att hålla egna samlingar.

Barnen har gärna egna uppträdanden, både sång och teater , och använder då gärna våran musikspelare med mikrofon

Vi har medvetet blandat pojkar och flickor, yngre och äldre. .Barnen har hjälpt till med denna delning för att ingen skall känna sig utanför.

 

Förskola och hem

Vi har efter varje samling lagt in i Unikum för att ge inblick i dagens samling. Det är mycket trevligt när ni föräldrar har kommenterat våra inlägg..Veckans resa har suttitt uppsatt i hallen för att föräldrarna skall kunna känna sig mer delaktiga

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: