👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal och Talmönster/Längd och räknesätt

Skapad 2017-09-04 15:20 i Munkedalsskolan Munkedal
Grundskola F Matematik
Under kommande veckor kommer vi att arbeta med tal, talmönster, längd, addition och subtraktion. Du kommer att få arbeta i din nya bok Formula men också praktiskt som t ex när vi har mattestationer.

Innehåll

Tal och Talmönster/Längd och räknesätt v 34-45

I början av perioden kommer vi att arbeta mycket tillsammans i klassen för att bli vana vid vår nya bok Formula och räknehäftet. Vi kommer alltid inleda lektionerna med gemensamma genomgångar och uppföljning av tidigare lektioner. Du kommer också att få matteläxor och träna på hemma.

Arbetssätt

Du kommer att få arbeta både enskilt och tillsammans med andra.

Du kommer att arbeta med uppgifter i din nya bok Formula och stenciler.

Du kommer att få arbeta praktiskt då vi t ex har mattestationer.

Du kommer att få träna dig på att sätta ord på dina tankar både då du löser uppgifter på egen hand men också då du hjälper dina kompisar.

Du kommer att få lyssna och ta del av andras sätt att lösa uppgifter.

Du kommer att få arbeta med problemlösning för att använda dina kunskaper och bli van vid att visa dina kunskaper på olika sätt som med bilder, ord eller symboler.

Kunskaper och Bedömning

När den här perioden är slut har du fått träna på:

 • Positionssystemet och varje siffras värde
 • Jämföra och ordna tal efter storlek
 • Läsa av och sätta ut tal på tallinjer
 • Upptäcka mönster i figurer och talföljder
 • Mäta längder och jämföra längder
 • Välja och byta längdenheter (mm, cm, dm, m)
 • Välja lämplig metod när du löser problem
 • Olika strategier för att räkna addition och subtraktion, huvudräkning.

 

Jag kommer att bedöma dina förmågor inom dessa områden under lektionstid och även när vi gör skriftliga diagnoser. Det är både muntlig och skriftlig bedömning. I slutet av varje kapitel i boken gör vi en diagnos och den tillsammans med övrig bedömning visar om du behöver träna ytterligare för att känna dig säker eller om du ska få extra utmaningar inom detta område.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Tal och mönster år 4

Osäker
Ganska säker
Säker
Positonssystemet
Du vet vad varje siffra är värd i tal som tex 7132
Udda/Jämna tal
Du vet om ett tal är udda eller jämnt
Tallinjen
Du kan sätta ut och avläsa tal längs tallinjen.
Utläsa högre tal
Du kan läsa tal inom talområdet 0-10000
Skriva högre tal
Du kan skriva tal inom talområdet 0-10000 med siffror
Du kan storleksordna tal inom talområdet 0-10000
Se mönster i tal och figurer
Du ser mönster i serier med tal och figurer samt skapa egna talföljder
Begreppsförmåga
Du förstår begrepp inom taluppfattning, såsom skillnad på siffra och tal, tallinje, udda och jämnt, talföljd, positionssystem